Åbo Underrättelser

Pargas stadsdirek­tör får kritik för brist på öppenhet »

Många i fullmäktig­e är missnöjda med hur ärenden sköts. Andra anser att tajmingen för kritiken är märklig.

- Klara Fält klara.falt@aumedia.fi

I en omfattande artikel lyfte Svenska Yle på tisdagen fram att det pyr ett utbrett missnöje bland stadsfullm­äktigeleda­möter i Pargas mot stadsdirek­tör Patrik Nygrén. Enligt Yle, som har talat med 32 av 35 ledamöter, anser 21 av dem att det skulle behövas mer dialog och öppenhet mellan ledande tjänstemän och politiker.

Till de kritiska rösterna i fullmäktig­e hör bland annat Petri Abrahamsso­n (Saml) och Christer Friis (SFP). De berättar till ÅU att de anser att saker inte har gått helt rätt till under de senaste åren.

— Under den senaste fullmäktig­eperioden fanns det olika saker som åtminstone fick mig personlige­n att undra varför stora ärenden kommer upp till fullmäktig­e med så kort varsel, säger Friis.

Friis nämner bland annat frågan med skolcentre­t, där det enligt honom borde ha lämnats mer tid för diskussion med allmänhete­n före ärendet kom till fullmäktig­e. Därtill nämner han hela Arkea-affären ett par år tillbaka där fullmäktig­e enligt honom pressades att ta ett snabbt beslut, som sedan blev fel.

Friis är också besviken över tjänsteman­nabeslutet i sommar om att tillsätta Paula Sundqvist som tf. förvaltnin­gschef för staden. Sundqvist omplacerad­es tidigare av stadsstyre­lsen från tjänsten som social- och hälsovårds­direktör efter missnöje kring hur social- och hälsovårds­avdelninge­n skötts.

— Det fick mig nog att höja på ögonbrynen, Nygrén kunde ha informerat om de här planerna på sista styrelsemö­tet.

PETRI ABRAHAMSSO­N är inne på samma spår. Han anser att informatio­nsgången inte fungerar, och att beslut inte diskuteras.

— Då ärenden kommer till fullmäktig­e är det omöjligt att längre påverka. Patrik gör som han vill utan att lyssna på andra, och sen vågar ingen säga emot.

Abrahamsso­n anser att ärenden körs igenom i snabb takt och att beslutsfat­tandet blir kortsiktig­t och utan visioner. Han anser att Nygrén inte agerar som hela stadens stadsdirek­tör, utan snarare som stadsdirek­tör för ett parti och en språkgrupp.

Abrahamsso­n är glad att en diskussion nu har öppnats och hoppas att den leder till förbättrin­gar.

— Ett klart missnöje finns och folk har börjat prata allt mer. Mer öppenhet och diskussion behövs. Om inget snart ändrar skulle jag gärna rösta om förtroende­t.

ALLA ÄR ändå inte lika kritiska som Friis och Abrahamsso­n. Bland annat Helena Särkijärvi (Gröna) uppger att hon har förtroende för stadsdirek­tören.

— Då jag ser på lång sikt anser jag att samarbetet har fungerat bra.

Hon konstatera­r att Arkea-affären i tiderna var ett misstag, och att hon inte vet om beslutet kring tillsättan­det av tf. förvaltnin­gschefen i sommar gick helt rätt till, men i det stora hela anser hon att saker har fungerat. Hon konstatera­r att misstag händer för den som handlar (”tekevälle sattuu”) och att vissa förtroende­valda hela tiden söker efter fel.

— Inte är vi förtroende­valda heller felfria, och ibland blåses saker upp till något större än de är.

Hon konstatera­r ändå att det är bra att saken öppet diskuteras om missnöje en gång finns.

BÅDE Kurt Lundqvist (SFP) och KajJohan Karlsson (SFP) anser i sin tur att tajmingen för diskussion­en är märklig.

— Visst ska saken diskuteras och informatio­nsgången måste bli bättre, men att köra i gång den här diskussion­en just då nya fullmäktig­e först ska sätta i gång arbetet är helt fel tajming, säger Karlsson.

Han konstatera­r att många som sitter i nya fullmäktig­e inte ännu vet vad det hela handlar om, och först borde få arbetsro att komma i gång. Lundqvist är inne på samma spår.

— Det är lite konstigt att börja en ny period med funderinga­r om omröstning. Det är synd om nya fullmäktig­e inte får chansen att bilda

sin egen uppfattnin­g i frågan.

Lundqvist säger att han varit medveten om att det finns ett visst missnöje, men att han blev tagen på sängen då det började diskuteras förtroende­omröstning.

— Personlige­n ser jag inte att situatione­n skulle vara så illa att en omröstning skulle vara aktuell, jag tror snarare att det här är lite av en reaktion på valresulta­tet. Och det är snudd på katastrof om det här utvecklas till en kris samtidigt som vi har flera viktiga poster öppna som ska tillsättas.

Lundqvist anser att frågan nu borde diskuteras direkt med stadsdirek­tören och hela ledningen.

— Det finns nog saker som kunde ha skötts annorlunda och kommunikat­ionen kan alltid bli bättre. Men man kan också vända på saken och konstatera att många förtroende­valda också borde se sig i spegeln.

MIKAELA LUOMA (SDP) anser i sin tur att tajmingen är naturlig med tanke på tjänsteman­nabeslutet som fattades i sommar.

— Stadsstyre­lsen hade sitt sista möte den 21 juni och beslutet är daterat den 24e. Patrik Nygrén har helt klart vetat om det här redan under mötet, men då man vet att ett beslut skulle ge upphov till protester är det enklare att sköta saker så här.

Luoma tar inte ställning till beslutet i sig, men säger att det inte gick rätt till.

— Det står att stadsstyre­lsen delgivits beslutet på förhand, men ingen visste om det. Det här hjälper ju inte direkt med tanke på förtroende­t.

Luoma håller med Abrahamsso­n om att besluten ofta är fattade före de kommer till fullmäktig­e.

— Vi förtroende­valda är inte stämplar. Det måste finnas tid för diskussion om olika beslut, och fast man har det största partiet bakom sig ska man kunna lyssna på olika åsikter.

Luoma hoppas att katten lyfts på bordet och att diskussion­en som nu förs kommer att rensa luften så att det nya fullmäktig­e kan börja från rent bord.

— Jag hoppas att SFP är öppna för diskussion och visar att de verkligen vill ha öppenhet som de själva säger.

Luoma säger att hon inte är ute efter en förtroende­omröstning, men tror att diskussion­en kommer att leda till en sådan.

— Det ska ju inte vara så här, man måste kunna lita på ledningen.

● ÅU var på tisdagen i kontakt med stadsdirek­tör Patrik Nygrén som bad att få återkomma på onsdag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland