Åbo Underrättelser

4000 år gamla fynd i Ölmos

» Att hitta obrända gamla ben är ovanligt, men stora mängder grävdes nyligen fram i Dragsfjärd.

- Emilia Örnmark 050-454 6606 emilia.ornmark@aumedia.fi

De arkeologis­ka utgrävning­arna som pågått sedan år 2016 i Ölmos i Dragsfjärd nådde helt nya höjder under senaste utgrävning som nyligen avslutats.

Det mest spännande man nu hittat här är sällsynt, nämligen stora mängder obränt benmateria­l från stenåldern.

– Benmateria­let har alltså bevarats i 4 000 år. Normalt förmultnar ben på ungefär 500 år. Att hitta obränt benmateria­l på det finska fastlandet är väldigt ovanligt, även om man gjort många fynd på Åland. Obränt benmateria­l bevaras i allmänhet inte i den finska jordmånen som är väldigt sur, säger arkeologen Jan Fast.

DET HÄR VAR DEN fjärde utgrävning­en i rad i Ölmos, men först nu har man haft tillräckli­gt med resurser och folk att ta sig an centrum av denna stenålders­boplats.

I sju dagar har 22 erfarna arkeologam­atörer från hela Finland hållit på med utgrävning­en. Finansieri­ng till det här har man fått genom arkeologen FM Janne Soisalos doktorsavh­andling om denna boplats, som är under arbete.

– Det här har vi väntat på! Vi gjorde provgropar här förra hösten, då vi hittade massor av brända bendelar. Men att vi nu hittade också obränt material var överraskan­de och till stor glädje, säger Fast.

De obrända ben man hittat i år är främst käkben och leder av olika djur. Det här ger hopp om att i framtida utgrävning­ar här också hitta människobe­n, som tänder.

Jan Fast ser det som väldig intressant, eftersom bland annat DNAprov då kan ge mycket informatio­n.

HUR DET KOMMER sig att benen just här i Ölmos har bevarats så länge finns än så länge bara en hypotes om: Eftersom det här finns så stora mängder ben har jordmånen fått en annan kemi – kalken från benen har gjort den basisk.

Den sura granens ankomst för 2 000 år sedan har sedan inte påverkat de då redan stenlika, mörkbruna benen.

Genom de här fynden får man en inblick i faunan och vad man under stenåldern åt på denna boplats. Markprover ska visa om det eventuellt också finns förkolnade sädeskorn här – något man i alla fall hittills inte hittat.

– Det är alltså möjligt att här fanns en fångstkult­ur. Det är också logiskt så här vid havsbandet, säger Fast.

Benen ska nu analyseras av osteologer, men det ser ut att handla om åtminstone ben från fågel, fisk och säl.

Andra fynd man gjorde denna gång handlar om stora mängder stenålders­krukor och andra lerkärl samt stenföremå­l.

SOISALOS doktorsavh­andling om stenåldern­s slutskede i sydvästra Finland väntas bli klar år 2025, men redan i vår publiceras en rapport om ovannämnda fynd.

Utgrävning­arna i Ölmos fortsätter nästa år, just nu söker man finansieri­ng. Utgrävning­arna är ett samarbete med Sagalundgi­llet, Sagalunds museum, Dragsfjärd­s Hembygdsfö­rening och markägaren Konstsamfu­ndet.

Mera informatio­n om utgrävning­arna kan man hitta i Facebookgr­uppen The Ölmosviken digs.

 ?? JEMINA RAJAMÄKI ??
JEMINA RAJAMÄKI
 ?? JAN FAST ?? ÖLMOSFYND. Obränt skallfragm­ent (övre käken med tänder) av vikare.
JAN FAST ÖLMOSFYND. Obränt skallfragm­ent (övre käken med tänder) av vikare.
 ?? JAN FAST ?? FJÄRDE UTGRÄVNING­EN. I sju dagar har 22 erfarna arkeologam­atörer från hela Finland hållit på med utgrävning­en i Ölmos.
JAN FAST FJÄRDE UTGRÄVNING­EN. I sju dagar har 22 erfarna arkeologam­atörer från hela Finland hållit på med utgrävning­en i Ölmos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland