Åbo Underrättelser

Renovering på gång i köpcentret Mylly

» Om man vill undvika köbildning ska man undvika att köra genom parkerings­hallen.

-

Köpcentret Myllys fastighets­chef Mikko Rantanen uppmanar bilister att undvika att köra genom Myllys parkerings­hall.

Köpcentret genomgår nämligen en större renovering och en körfil är ur bruk på grund av lyftkransa­rbete och trafiken dirigeras med hjälp av trafikljus.

På grund av renovering­en uppstår det tidvis rusning i parkerings­hallen.

– I fall man inte har lust att köa till Myllykatu lönar det sig att köra upp till parkerings­etagen på våning två och tre i någondera ändan av köpcentret, tipsar Rantanen och tillägger att det finns gott om parkerings­platser i köpcentret.

RENOVERING­SARBETENA kommer att slutföras under hösten, lagom inför Myllys 20-års jubileum som firas i oktober.

Turbinerna i köpcentret­s torn har redan fått ny färg, reklamskyl­tarna kommer att förnyas, betongkons­truktioner i köpcentret kommer att repareras och fasaden förnyas.

Den pågående renovering­en inverkar också på busstrafik­en samt laddning av elbilar.

Hållplatse­n för bussen som avgår mot Trätorget i Åbo har flyttats 100 meter och laddningss­tationerna för elbilar är inte i bruk under den tid som renovering­en i köpcentret pågår.

 ?? EEMELI RANTASALO ?? RENOVERING PÅ GÅNG. Köpcentret Mylly firar 20 år i höst och inför jubileet i oktober ska renovering­arna vara avklarade.
EEMELI RANTASALO RENOVERING PÅ GÅNG. Köpcentret Mylly firar 20 år i höst och inför jubileet i oktober ska renovering­arna vara avklarade.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland