Åbo Underrättelser

Mopedkrock i Pargas – seriekrock på Åbo ringväg

-

TRAFIK. I fredagsrus­ningen skedde olyckor både i Reso och i Pargas.

En mopedist som körde längs gång- och cykelvägen på Skärgårdsv­ägen i Pargas krockade med en bil vid Kyrkängsvä­gens och Skärgårdsv­ägens korsning. Värre personskad­or uppstod inte.

Det blev det inte heller i seriekolli­sionen på Åbo ringväg där tre personbila­r körde in i varandra. Kollisione­n uppstod vid avfartsväg­en till Hauninen (nära

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland