Åbo Underrättelser

Cannabis i Finland

-

• 24 procent av alla finländare i åldern 15–69 har provat på cannabis.

• 7 procent har konsumerat cannabis det senaste året.

• 3 procent har använt cannabis den senaste månaden.

• Cirka 10 000 finländare använder cannabis dagligen.

• Cirka 35 000 finländare använder cannabis varje vecka.

• 17 procent anser att det inte är riskfyllt att använda cannabis några gånger.

• 42 procent anser att det inte borde vara straffbart att konsumera cannabis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland