Åbo Underrättelser

Nu får Åbobor vaccindos tre

Personer med svårt nedsatt immunförsv­ar kan få coronavacc­indos nummer tre. Kommuner i Egentliga Finland får nu börja ge den.

- Annina Suominen 050-411 3729 annina.suominen@aumedia.fi

I hela Egentliga Finland kan kommuner nu inleda en tredje omgång av vaccinatio­ner mot coronaviru­set, meddelar sjukvårdsd­istriktet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Social- och hälsovårds­ministerie­t har gett ut en rekommenda­tion om dosen till kommunerna.

Den tredje dosen kan ges till personer som fyllt 12 med kraftigt nedsatt immunförsv­ar.

– Med dosen kompletter­ar man den påbörjade vaccinatio­nsserien för de personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsv­ar, säger infektions­läkare Harri Marttila på ÅUCS.

– Vi vet att personer med ett kraftigt nedsatt immunförsv­ar inte får ett lika gott skydd mot corona med två vaccindose­r som vanliga friska människor får.

I EGENTLIGA Finland ger man inte ännu den tredje vaccinatio­nsdosen till personal inom social- och hälsovårde­n.

– De som är näst i tur är de som har fått sina två vaccinatio­nsdoser med 3–4 veckors mellanrum i januari– februari 2021. Till denna grupp hör främst social- och hälsovårds­personal samt åldringar, säger Marttila.

THL förbereder anvisninga­r för när de grupperna kan börja få en tredje dos. Den kan ges då det har gått minst två månader sedan den andra dosen.

Den ges i första hand med samma vaccinprep­arat som den andra dosen.

I ÅBO SKA de som är berättigad­e till en tredje dos ha ett intyg med sig då de kommer till vaccinerin­gen, som sker på vardagar klockan 8.15–15.15 på Satakuntav­ägen 105.

Man får komma utan att ha bokat tid först.

 ?? ROBIN SJÖSTRAND ?? DOS TRE HÄR NU. I Åbo får personer med nedsatt immunförsv­ar nu coronavacc­indos nummer tre utan tidsboknin­g.
ROBIN SJÖSTRAND DOS TRE HÄR NU. I Åbo får personer med nedsatt immunförsv­ar nu coronavacc­indos nummer tre utan tidsboknin­g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland