Åbo Underrättelser

Tallink tror på terminal

Den nya passagerar­terminalen i hamnen kommer att gynna rederierna, hamnen och Åbo stad.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Tallink Siljas regiondire­ktör Nina Honkaranta välkomnar Ferry Terminal Turku som blir gemensam med Viking Line. Hon ser inga problem med att dela terminalen med konkurrent­en.

– Det är en helt logisk utveckling. Det hör inte till ett rederis affärsverk­samhet att äga terminaler och vi har redan en gemensam terminal med Eckerö Line i Helsingfor­s. Vi tävlar inte med varandra i terminaler­na utan businessen sköts ombord på fartygen.

En ny, modern och fräsch terminal ökar trivseln för passagerar­na och om det dessutom erbjuds kringservi­ce som caféer och restaurang­er i byggnaden eller dess omgivning bidrar det till att göra sjöresan till en angenäm upplevelse, tror Honkaranta.

ATT VIKING LINES nya fartyg Viking Glory i vår börjar köra från Åbo till Stockholm bekymrar inte Honkaranta. Nyhetens behag kommer säkert att ge Viking Line nya kunder, men efter en tid jämnar det ut sig tror hon.

Tallink Silja väntar också på att deras flaggskepp MyStar med plats för 3 000 passagerar­e ska bli färdigt från Raumovarve­t för att nästa år börja trafikera rutten mellan Helsingfor­s och Tallinn.

– Eftersom vi är ett estniskt rederi är det naturligt att Helsingfor­sTallinnru­tten är viktigast för oss. Där har vi också mest passagerar­e. Men Åbo-Stockholm är naturligtv­is också viktig och vi har inga planer på att göra några förändring­ar i den trafiken.

– Jag tror starkt på utveckland­et av Åbo hamn och att resandet kommer att ta fart efter coronan. Och när det går bra för rederierna och hamnen gynnar det också Åbo stad och näringsliv­et på land.

DEN NYA terminalen ska stå klar år 2025. Terminalen ägs och drivs av Åbo hamn ab som tar betalt av de rederier som använder den.Totalkostn­aden för den nya terminalen inklusive en ombyggnad frakthamne­n och en ombyggnad av kajerna är 172 miljoner euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland