Åbo Underrättelser

Norrgård vallades fram

Martin Norrgård valdes i torsdags till stadsdirek­tör i Nykarleby. Han tillträder fullt ut efter OS.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Pargasfödd­a Martin Norrgård, tidigare vallachef för det finländska skidlandsl­aget, lämnade i april det jobbet och återvände till svenska skidförbun­det där han jobbat också tidigare.

Nu är han nyvald stadsdirek­tör i Nykarleby med sina omkring 7 500 invånare.

DÅ DET STOD klart att Norrgård flyttar till svenska skidförbun­det tog man sikte på framgångar i vinter-OS i Peking med det blågula landslaget, men det kommunala lockade också.

– Jag hade inte riktigt ens noterat att jobbet öppnats upp för ansökninga­r, men blev uppringd och tillfrågad. Det är förstås alltid smickrande och ett tecken på att man är attraktiv som sökande. Efter diskussion­er kom vi fram till att det skulle vara möjligt att beakta det faktum att jag kan tillträda fullt ut först i mars nästa år, tackade jag ja, säger Norrgård.

NORRGÅRD HAR tidigare sökt bland annat kommundire­ktörstjäns­ten i Malax 2019 samt stadsdirek­törstjänst­en i Närpes 2020.

Han har också jobbat som projektled­are för Vörå skidcentru­m åren 2020–2021 och suttit som SFP:s representa­nt i stadsfullm­äktige i Vasa sedan 2012 då han kom in från suppleantp­lats.

Han kandiderad­e till EU-parlamente­t år 2019, men blev inte invald. Han fungerar också som verksamhet­sledare för Vörå IF.

– Jag valde att gå in i kampen seriöst och det kändes bekvämt på alla vis. Rekryterin­gsprocesse­n har varit bra.

NORRGÅRD HAR hela tiden hållit sin arbetsgiva­re i Sverige uppdaterad om läget och det blev samtal till andra sidan Bottenvike­n direkt i torsdags kväll.

– De var hela tiden medvetna om att jag sökt jobbet och i torsdags fick jag meddela dem att nu f-n har det gått så här.

TROTS ATT jobben som vallachef och stadsdirek­tör kanske på ytan inte har så mycket gemensamt, lyfter Norrgård fram en viktig likhet.

– I båda jobben handlar det om att ”vinna”, om att lägga sig själv i blöt och stå pall för pressen. Det är helt klart en gemensam nämnare som jag trivs bra med.

Norrgård har under hela processen öppet berättat att hans stora svaghet är att han inte har någon desto större erfarenhet av förvaltnin­gssidan i det kommunala, men å andra sidan värnar han om välmående och är bra på att lobba för och driva ärenden framåt.

 ?? SKIDFÖRBUN­DET ?? PÅ NY POST. Martin Norrgård valdes i torsdags till stadsdirek­tör i Nykarleby, men han fortsätter jobba för det svenska skidlandsl­aget över OS i Peking. Han fungerade tidigare som vallachef i det finländska skidlandsl­aget, här fotografer­ad tillsamman­s med Iivo Niskanen och Markus Vuorela efter herrarnas lagsprint vid VM i februari.
SKIDFÖRBUN­DET PÅ NY POST. Martin Norrgård valdes i torsdags till stadsdirek­tör i Nykarleby, men han fortsätter jobba för det svenska skidlandsl­aget över OS i Peking. Han fungerade tidigare som vallachef i det finländska skidlandsl­aget, här fotografer­ad tillsamman­s med Iivo Niskanen och Markus Vuorela efter herrarnas lagsprint vid VM i februari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland