Åbo Underrättelser

”Aura å är inte en avstjälpni­ngsplats”

» I Aura å hittas årligen saker som inte hör hemma där. Mopeden är den första som hissats upp ur ån.

- Cecilia Juuti cecilia.juuti@aumedia.fi

Dykare misstänkte sig ha hittat en motorcykel i Aura å då de städade botten på Östersjöda­gen den 28 augusti. Då var det för strömt för att kunna lyfta upp föremålet.

Motorcykel­n visade sig vara en moped då den hissades upp kring lunchtid på fredagen.

– Det är den första mopeden vi har hittat i ån. På samma ställe finns fyra eller fem elsparkcyk­lar och några cyklar, säger Jouko Moisala, som är arrangör av dykevenema­nget.

Moisala har varit med och städat botten på Aura å sedan 1995. Ån städas av frivilliga dykare från Åbonejden.

BOTTEN PÅ AURA å städas årligen på Åbodagen, som i år infaller på söndagen den 19 september.

Aura å ska städas på söndagen i vanlig ordning. Mopeden plockades upp redan på fredagen eftersom jobbet var arbetsamt och krävde hjälp av en bil med lyftkran.

ENLIGT JOUKO Moisala har kring tusen cyklar plockats upp från Aura å sedan nittiotale­t då han började delta i städarbete­t.

De senaste åren har antalet cyklar på åbotten minskat, medan elsparkcyk­larna har blivit fler.

– Elsparkcyk­larna är problemavf­all. Cyklarna gör i sig ingen skada förutom att de skräpar ner, men elsparkcyk­larna är direkt en miljöfara, säger Moisala.

ELSPARKCYK­ELBOLAGET Voi har donerat en undervatte­nsdrönare för att underlätta dykarbetet.

”Voikala”, det vill säga ”Voifisken” har både kamera och ekolod för att lättare kunna hitta föremål i det grumliga vattnet i Aura å.

ENLIGT MOISALA är det inte djupare än två till tre meter i Aura å. Vid Domkyrkobr­on är det bara en meter djupt. Vattnet i ån är väldigt grumligt, vilket gör att sikten är dålig och det är svårt att dyka.

– Man har inget lokalsinne då man är under ytan. Dykaren Ralf Strandell simmar ut, dyker ner och så halar vi in honom med ett rep medan han känner längs med botten om han hittar föremål som inte ska vara där.

Moisala säger att botten på Aura å hårt packad sand.

VARFÖR FINNS DET då både elsparkcyk­lar och cyklar i Aura å? Jouko Moisala har en teori han kallar ”pojkteorin”.

– Om ett gäng barn står på stranden, vem är det som kastar sten i

vattnet? Jo, pojkarna. Det fenomenet försvinner inte då man blir äldre. Man vill istället höra större plums och kastar större saker i vattnet, säger Moisala.

UNDER ÅRENS LOPP har ett och annat dykts upp från Aura å. Moisala räknar upp nyckelknip­por och plånböcker, som i många fall återförena­s med sina ägare.

Moisala säger att de har hittat flera låsta cyklar på åbotten.

– En gång fick vi upp en låst, blå Jopocykel. En person som jobbade vid en restaurang vid ån gick förbi och konstatera­de att cykeln tillhör restaurang­ens kock. Folk verkar tro att saker man kastar i ån försvinner, men så är det ju inte.

ÅR EFTER ÅR STÄDAS ån på cyklar och annat bråte.

I samarbete med Håll Skärgården Ren rf. återvinns det som kan återvinnas.

STÄDTALKOT I Aura å uppmärksam­mar Åbobor om hur mycket saker det verkligen finns i Aura å.

– Kasta inte saker i ån. Någonstans måste man dra en gräns. Ån är inte en avstjälpni­ngsplats.

 ?? CECILIA JUUTI ?? BLÖT HOJ. Trots att mopeden är täckt av snäckor och sjögräs, tror inte dykarteame­t att mopeden varit länge i Aura å. Hur den hamnade i ån är oklart.
CECILIA JUUTI BLÖT HOJ. Trots att mopeden är täckt av snäckor och sjögräs, tror inte dykarteame­t att mopeden varit länge i Aura å. Hur den hamnade i ån är oklart.
 ??  ?? MILJÖGÄRNI­NG. Jouko Moisala håller i priset de fick 2018 för sitt engagemang att städa Aura å. Till höger Tove Holm som för samman städevenem­anget från Åbo stads håll. Holm håller i en mapp där föremålen som har hittats i Aura å är dokumenter­ade.
MILJÖGÄRNI­NG. Jouko Moisala håller i priset de fick 2018 för sitt engagemang att städa Aura å. Till höger Tove Holm som för samman städevenem­anget från Åbo stads håll. Holm håller i en mapp där föremålen som har hittats i Aura å är dokumenter­ade.
 ??  ?? MÖRKT OCH KALLT. De tre första gångerna var Ralf Strandell rädd då han dök i Aura å, men numera är åvattnet ett ställe han kan slappna av i.
MÖRKT OCH KALLT. De tre första gångerna var Ralf Strandell rädd då han dök i Aura å, men numera är åvattnet ett ställe han kan slappna av i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland