Åbo Underrättelser

Offret var en kvinna född 1925

» I övrigt är Polisen företegen och ger inte ut några uppgifter om var den misstänkta gärningsma­nnen nu befinner sig.

- Kim Lund

Sydvästra Finlands Polisinrät­tning har gett ut ny informatio­n om våldsdådet på Kurjenmäki­koti 2 den 7 september.

I ett pressmedde­lande säger man att det är en manlig invånare som misstänks ha dödat en kvinna född 1925 som bodde i samma rum.

Mannen misstänks för dödsvållan­de och två fall av grov misshandel. Det andra offret som misshandla­des är en kvinna född 1934.

UNDERSÖKNI­NGSLEDARE kriminalko­mmissarie Kristiina Kontio ger inte ut några närmare uppgifter om fallet och säger till exempel inte var den misstänkte mannen nu bor.

– Så mycket kan jag säga att han inte är på Tranbackah­emmet.

Kan man tänka sig att han bedöms ha varit otillräkne­lig då våldsdådet skedde?

– Det är en fråga som klarnar under utredninge­n.

UTREDNINGE­N fortsätter med flera förhör och Kontio bedömer att den kan bli tidskrävan­de.

Någon uppskattni­ng på den kan bli klar kan hon inte ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland