Åbo Underrättelser

60,6 procent av Åboborna nu fullt vaccinerad­e

-

CORONA. Fram till fredagseft­ermiddagen hade 135 815 fall av sjukdomen covid-19 konstatera­ts i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 501 fler än ett dygn tidigare.

Enligt torsdagens siffror har 83,0 procent av befolkning­en över 12 år fått den första vaccindose­n medan 65,2 procent fått två.

Sett till hela befolkning­en har 73,0 procent fått den första dosen och 57,4 procent också den andra.

64,8 procent av befolkning­en över 12 år har fått den andra dosen i Egentliga Finland.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 119,1. Incidensen är högst, 209,4, i Vasa sjukvårdsd­istrikt och lägst, 16,6, på Åland.

Fram till onsdags hade 1 051 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapportera­ts i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Tidigare i år gjorde institutet ändringar i sättet att räkna dödsfall med koppling till sjukdomen.

Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerad­e hälsouppgi­fter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfriskn­at efter att ha insjuknat i covid-19.

95 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 29 intensivvå­rd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland