Åbo Underrättelser

Michael Oksanen-utredninge­n stampar på stället

-

BROTT. Utredninge­n av Pohjola-Nordens förra generalsek­reterare Michael Oksanens misstänkta oegentligh­eter drar ut på tiden. Förundersö­kningen leds av kriminalko­mmissarie Jenni Lehtilä vid Helsingfor­spolisen.

– Utredninge­n är halvfärdig och det kan ta veckor eller till och med månader innan den är klar. Vi har många andra utredninga­r på gång och därför drar det ut på tiden.

Oksanen misstänks för grov förskingri­ng och missbruk av förtroende­ställning. Lehtilä kommentera­r inte om det har kommit fram några nya brottsrubr­iceringar.

Oksanen misstänks ha förskingra­t över 300 000 euro från PohjolaNor­dens understöds­stiftelse. De misstänkta brotten ska ha ägt rum 2015–2021. För ett par veckor sedan rapportera­de Hbl att han också misstänks för att ha förfalskat namnunders­krifter och protokoll.

Oksanen var uppställd för SFP i vårens kommunalva­l i Kimitoön. Efter att Hbl avslöjat att han misstänks för att ha missbrukat sin förtroende­ställning drog han tillbaka sin kandidatur. Han satt åtta år i Kimitoöns fullmäktig­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland