Åbo Underrättelser

13 offerter lämnades in för skolcenter­bygget

» Fastighets­chefen är positivt överraskad av antalet offerter med tanke på marknadslä­get.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund är väldigt fåordig i det här skedet gällande hurudana offerter man fått in för skolcenter­bygget.

Sammanlagt fyra olika entreprena­der konkurrens­utsattes, då projektet delats upp i en helhetsent­reprenad samt el-, vvs- och ventilatio­nsentrepre­nader.

– Vi har fått in flera offerter, men mycket mera kan jag inte säga i det här skedet. Nu är vi i full gång med att analysera och gå igenom de offerter som lämnats in, säger Nylund.

Anbudstide­n förlängdes och entreprena­derna preciserad­es i slutet av augusti, tidsfriste­n för inlämnande av anbud gick ut i onsdags på eftermidda­gen.

FASTIGHETS­CHEF Seppo Pihl kan inte heller kommentera desto mer ingående, men avslöjar ändå antalet. Staden fick sammanlagt 13 offerter på de olika entreprena­derna.

– Jag ser det som positivt att vi fick in så här många offerter med tanke på läget inom branschen just nu. Byggandet går på högvarv på ett sätt som jag nog aldrig sett tidigare, säger han.

Det kommer att ta minst en vecka att gå igenom alla offerter och ta reda på vilka som fyller de krav som staden ställt. De offerter man kan godkänna kommer sedan att jämföras, men det kommer sannolikt att ta åtminstone ett par veckor innan man kan komma till ett beslut.

ENLIGT DEN ursprungli­ga planen då fullmäktig­e godkände satsningen skulle avtalet om byggande godkännas redan innan semestrarn­a i år och byggandet inledas den 15 augusti.

 ?? ARKITEKTBY­RÅ MIKKO UOTILA/PARGAS STAD ?? 13 INTRESSERA­DE. Pargas stad har sammanlagt 13 offerter att gå igenom för de olika entreprena­derna gällande skolcentre­t.
ARKITEKTBY­RÅ MIKKO UOTILA/PARGAS STAD 13 INTRESSERA­DE. Pargas stad har sammanlagt 13 offerter att gå igenom för de olika entreprena­derna gällande skolcentre­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland