Åbo Underrättelser

Nya bryggan i Hitis tar form

» Gjutningen är klar, snart kan flytbrygga­n monteras.

- Emilia Örnmark 050-454 6606 emilia.ornmark@aumedia.fi

En lång process kommer allt närmare mållinjen: snart är den nya bryggan i Vikare, Hitis klar.

Hitis kyrkoby byaförenin­gs ordförande Hanna Vuorio-Wilson berättar att man denna vecka gjort den andra gjutningen för bryggan.

– Nu väntar vi bara att betongen härdar, och så får vi under veckoslute­t ta bort formen, säger hon.

Flytbrygga­n som ska fästas i den gjutna delen är redan i Dalsbruk. Eventuellt monteras den redan nästa vecka. Den nya bryggan är beställd från det lokala företaget Dalsbruks Byggtjänst.

Ännu återstår att jämna ut marken kring brohuvudet, och sedan ska lastbilsri­ngar, förtöjning­sringar och belysnings­stolpen monteras.

DE TOTALA kostnadern­a för projektet väntas bli cirka 60 000 euro. Avgörande för den nya bryggans förverklig­ande är byaförenin­gens penningins­amling under våren.

Innan en ansökan om Leader-bidrag kunde skickas in måste byaförenin­gen redan sitta på 35 procent av de totala kostnadern­a. Den här summan på 16 000 euro och lite till lyckades man under våren komma upp till.

DEN NYA BRYGGAN byggs på samma ställe som den gamla Vikarebryg­gan låg, det vill säga i Vikare på Hitislande­ts norra sida.

Den gamla bryggan var under många år i dåligt skick och revs slutligen sommaren 2019 på order av NTM-centralen.

En allmän brygga i Hitis ses som ett måste för att en livskrafti­g skärgårdsb­y ska kunna betjäna ortsbor, fritidsbor, turistbåta­r samt semestrand­e båtlag.

 ?? PETER FIHLMAN ?? GJUTNINGSA­RBETE. I helgen tas formen bort, då betongen härdat.
PETER FIHLMAN GJUTNINGSA­RBETE. I helgen tas formen bort, då betongen härdat.
 ?? PETER FIHLMAN ?? BRYGGARBET­E. Här jobbar Max och Måns Henriksson samt Nils Lejonmark med betongdele­n av den nya bryggan i Hitis.
PETER FIHLMAN BRYGGARBET­E. Här jobbar Max och Måns Henriksson samt Nils Lejonmark med betongdele­n av den nya bryggan i Hitis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland