Åbo Underrättelser

Gångar på ofärdigt torg kostar 150000 extra

-

mannen som verkade påstruken ha försökt fästa en flagga i toppen av pelaren. Det är oklart om han lyckades med det. ÅBO. Då arbetet med att bygga om Salutorget i Åbo beräknas pågå till nästa sommar, måste staden också förlänga avtalet om tillfällig­a gångar för fotgängare.

Torgparker­ingsbolage­t Turun Toriparkki har därför bett om offerter om lösningar för hur man kan ta sig till och från parkeringe­ns hissar medan torgarbete­t pågår.

Stadens byggnadsch­ef Jukka Mäenpää har godkänt att priset för de olika gångarna kan vara maximalt 150 000 euro.

Beslutet hittas i dokumenten för stadsmiljö­nämndens möte nästa vecka.

Den underjordi­ska parkeringe­n öppnade i december 2020. De som använt sig av servicen har fått gå till och från hissarna längs tillfällig­a gångar. Målet är att Salutorget ska var så klart att det inte ska behövs några tillfällig­a lösningar mer efter maj 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland