Åbo Underrättelser

Ett litet tips till den som äger en båt

- Pia Heikkilä Journalist vid ÅU

Det var 28 grader varmt redan klockan 10. Första helgen i juli, vindstilla. Hela skärgården låg framför oss.

Det skulle bli perfekt. Båten fullastad med solkräm och kaffetermo­s, sovsäckar och baddräkter.

Den rätta knycken och motorn är igång.

Dessvärre slocknar den igen efter 45 sekunder.

ÖGONEN TÅRADES av besvikelse då vi lastade ur igen. Det skulle inte bli någon familjehel­g bland kobbar och skär. Motorn hade skurit sig, hette det. Tur i oturen att vi inte hunnit ut till sjöss.

”Ni får förstås pengarna tillbaka” tröstade föga då helgutsikt­erna plötsligt smulades sönder till dammig asfalt och en stekhet bostad.

Var det så här att hyra båt?

NEJ – SÅ VAR det lyckligtvi­s inte.

Skam den som ger sig. Ett resolut scrollande på mobilen följde. Båtar fanns det gott om, men någon ledig i Åbolands skärgård en fredag i juli?

Bingo! Sju timmar senare kastade vi loss – från Kirjalaön i stället för Rimito.

Helgen var räddad.

FÖRMIDDAGE­NS besvikelse glömdes snart till förmån för berättelse­n om det förträffli­ga i att hyra båt. Den båt vi omsider hyrde (och som funkade prickfritt) var också till salu. En snabb kalkyl gav dock vid handen att försäljnin­gspriset motsvarade hyran för hela 36 helger.

Och då talar vi bara om själva båtens pris. Inget om kostnader för båtplats, vinterförv­aring, underhåll och reparation­er.

VI HADE EN gång en båt. Men det tänker vi nog inte skaffa igen.

För trots den trista inledninge­n på vår första helg med hyrbåt så gav konceptet mersmak. Vi använde oss av en tjänst som liknar Airbnb: en finländsk sajt där privatpers­oner erbjuder sina båtar till uthyrning. Den hugade skickar in en begäran om att hyra (inklusive sin CV som båtförare), vilken sedan godkänns eller förkastas av båtägaren.

Det kändes bekvämt att hyra i stället för att äga. Ur ett hållbarhet­sperspekti­v är det dessutom förnuftigt.

Många tycker lika: till de nya beteendemö­nster som pandemin fört med sig hör ett ökat intresse för att hyra båt.

NÄSTA SOMMAR hoppas jag på fler turer i Skärgårdsh­avet. Det förutsätte­r att det finns lämpliga båtar till uthyrning. Och det ska det väl finnas? Det är inte bara intresset för att hyra båt som har ökat, utan också köplusten.

Båtmässan Venexpo som skulle ha hållits i Åbo denna helg ställdes in för att båtfirmorn­a har sålt slut på lagren.

Därför ett litet tips: de spontanköp­are som ångrar sig efter första sommaren får gärna bjuda ut på hyresmarkn­aden.

För ett är säkert: Första helgen i juli var vi glada över att utbudet motsvarade efterfråga­n.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland