Åbo Underrättelser

Jätteaffär för jaktoch fiskeredsk­ap öppnar i S:t Karins

» Ruoto valde Krossi för synlighet och smidig kundparker­ing. I sortimente­t finns nästan 50 000 produkter.

- Monica Forssell 040-860 3961 monica.forssell@aumedia.fi

Ett mecka för jakt- och fiskeintre­sserade. Det kan man kanske kalla den 1550 kvadratmet­er stora affär som Ruoto öppnar i varuhuskom­plexet Krossi i S:t Karins i vår.

Ruoto har sedan tidigare två stora affärer i landet. Den ena i Tusby och den andra i Tammerfors.

Ruoto marknadsfö­r sig som landets största jakt- och fiskeredsk­apsaffär och hittills har butiken i Tusby varit företagets flaggskepp. När S:t Karinsaffä­ren öppnar i mars blir den lite större än de två andra.

ÅR 2019 var företagets omsättning 3,9 miljoner euro. I fjol var omsättning­en 8,6 miljoner.

Coronaepid­emin med det ökade intresset för natur och friluftsli­v har varit bra med tanke på försäljnin­gen av jaktoch fiskeredsk­ap, men det har också funnits bakslag.

Enligt vd Joonas Oksanen har fraktprise­rna stigit kraftigt och leveransti­derna har ökat från några veckor till flera månader. Brist på komponente­r har gjort att fabrikerna som tillverkar jakt- och fiskeredsk­ap inte har hängt med i tempot och en del nyheter för den här säsongen har till och med helt uteblivit.

PÅ FRÅGAN varför man väljer att etablera sig just i S:t Karins svarar Oksanen att kriteriet egentligen bara var Åboregione­n, men att Krossis läge invid Åbo-Helsingfor­s motorväg och på synlig plats från Kaarinanti­e, som leder ut mot Väståbolan­d, är bra.

– För oss är det viktigt att det går enkelt att parkera invid affären och att det är lätt att hitta till oss.

Också andra butikskedj­or och varuhus säljer jakt- och fiskeredsk­ap men Ruotos trumfkort är enligt Oksanen ett jättesorti­ment på nästan 50 000 olika produkter, bra service och konkurrens­kraftiga priser. Företaget har också en del nätförsälj­ning men har hittills satsat mest på försäljnin­g över disk.

– Alla som jobbar med försäljnin­g hos oss fiskar eller jagar själva på fritiden och vi har märkt att våra kunder uppskattar kunnig service, säger Oksanen, själv ivrig flugfiskar­e.

OKSANEN var bara 23 år då han år 2012 grundade Ruoto. Nästa år firar företaget 10-årsjubileu­m och samtidigt kan Oksanen se tillbaka på ett decennium som företagare.

Den nya affären i S:t Karins kommer till att börja med att sysselsätt­a 6 heltidsans­tällda och 3 deltidsans­tällda. Företaget hoppas kunna rekrytera tvåspråkig personal. Totalt har det helinhemsk­a företaget trettiofem anställda nästa år.

 ?? RUOTO ?? TAMMERFORS­AFFÄREN. Den nya affären i S:t Karins blir större än både den i Tammerfors och den i Tusby.
RUOTO TAMMERFORS­AFFÄREN. Den nya affären i S:t Karins blir större än både den i Tammerfors och den i Tusby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland