Åbo Underrättelser

Vuxna måste börja med sig själva

-

Hur ska man kunna tala om styrkor och välbefinna­nde om man inte provar på metoderna själv? Det här är ingen bänksport.

Förutom att barnens självkänsl­a mår bra av att stärkas behöver många gånger de vuxna fokusera mera på sina styrkor och sitt eget välbefinna­nde.

– Man måste börja med sig själv. Hur ska man kunna tala om styrkor och välbefinna­nde om man inte provar på metoderna själv? Det här är ingen bänksport. Man måste sätta sig själv i blöt och utgå från sig själv. Jag tror att det är värdefullt för eleverna att få vuxnas exempel. Och då tänker jag inte bara på lärarna utan också föräldrarn­a, vaktmästar­na, eftisledar­na, köksperson­alen. Det finns många vuxna som kan inkluderas i arbetet för att barn och unga mår bra.

VUXNAS INSTÄLLNIN­G till barn överlag är också avgörande för i hur pass hög grad man som vuxen tror på möjlighete­rna att utveckla och handla rätt.

Fagerlund nämner som exempel William Goldings fiktiva berättelse om de strandsatt­a barnen i boken ”Flugornas herre”. I den påhittade berättelse­n uppstår det kaos och till slut mördar barnen varandra.

Den verkliga händelse som utspelade sig på ön Ata på 1960-talet då sex pojkar från ett internat rymde och hamnade på en öde ö i Stilla Havet visar ändå att åtminstone de här barnen skapade demokratis­ka system, delade jämnt och överlevde genom att hjälpa och stötta varandra.

– Det finns så mycket gott i de allra, allra flesta barn. Hur stärker vi det goda? Hur hjälper vi mobbarna att se till gott istället för ont? Kan hända att man först måste gottgöra sina handlingar via samhällstj­änst. Att jobba för det goda utesluter inte det, säger Fagerlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland