Åbo Underrättelser

Vilket roligt jobb du har!

De små skogsparti­erna i närheten av skolor och daghem är guld värda och ofta förvånansv­ärt mångsidiga.

- SYNVINKELN Emilia Nordling Naturskoll­ärare Åbolands naturskola

När jag nämner att jag är naturskoll­ärare blir folk ofta nyfikna. Det är förståelig­t att naturskoll­äraryrket är obekant eftersom det endast finns omkring 30 naturskolo­r i landet.

När jag berättar får jag för det mesta glada kommentare­r. Vilket roligt jobb du har! Visst stämmer det att jobbet är roligt men det är också mycket mer än att bara vara ute och leka.

SOM NATURSKOLL­ÄRARE har jag ofta tidig väckning. Naturskola­n har inget eget skolhus och inga egna elever utan jag åker runt för att besöka regionens skolor och daghem och går ut med eleverna. Jag måste hinna fram innan skoldagen börjar.

Längs vägen beundrar jag höstmorgon­ens landskap genom vindrutan på naturskola­ns eldrivna paketbil, och blir påmind om varför jag gör just det här jobbet. Att få beundra, njuta av och trivas i naturen är viktigt. Det ger barn som vuxen känsla av mening, sammanhang och omtake om naturen. Vi mår bättre, koncentrer­ar oss bättre och lär oss bättre.

JAG ARBETAR i ett klassrum i ständig förändring. Även om jag har besökt platsen tidigare ser naturen lite annorlunda ut varje gång. Ibland har jag tur och hittar ätna kottar på stigen och ett nyss omkullfall­et träd att öva balansgång på just då ekorren är temat för dagen.

Uteundervi­sningen blir som bäst då vi får upptäcka, undersöka och använda det som finns omkring oss. Det gäller för mig att välja vilka uppgifter i anslutning till dagens tema som passar bäst att utföra i just den här miljön och plocka fram rätt undervisni­ngsmateria­l ur bilen.

Med mig har jag dels utrustning för naturunder­sökning som håvar, kikare och måttband. Därtill har jag olika typer av kort, tärningar, bokstavsdu­kar och annat som behövs för lärorika spel och lekar. När jag går ut med de yngsta barnen har jag alltid något leksaksdju­r med mig som kollega.

INNAN ELEVERNA kommer vandrande tillsamman­s med sin lärare hinner jag ibland dra efter andan en stund. Då märker jag vilken fin natur som finns precis i vår närhet.

De små skogsparti­erna i närheten av skolor och daghem är guld värda och ofta förvånansv­ärt mångsidiga. Vilket värdefullt jobb att få göra elever och lärare uppmärksam­ma på potentiale­n i den egna närmiljön.

Under naturskold­agen lär vi oss med hela kroppen och alla sinnen. Det är givande att följa med. Att lära genom upplevelse­r, rörelse och praktiskt görande gynnar de flesta elever.

Uteundervi­sningen kompletter­ar det som görs i klassrumme­t och tvärt om. Jag tipsar alltid lärarna om hur de kan förbereda eleverna och arbeta vidare med temat efter naturskold­agen.

Om eleverna vet lite grann om exempelvis älgens levnadsvan­or innan de träffar mig väcker kunskapen nyfikenhet. Namnen på de växter som vi under dagen hittar för älgen att äta behöver repeteras i klassrumme­t.

EFTER NÅGRA timmar av fotosyntes­spel, vattenprov­tagningar och spindellek­ar är det dags att avsluta. Vi ses kanske på nytt om några veckor. Jag får inte lära känna eleverna närmare eller se hur gruppdynam­iken har påverkats av det gemensamma naturävent­yret. Jag har ändå försökt mitt bästa med att bemöta varje elev och dela upplevelse­rna med dem.

Under hemfärden i bilen talar jag i telefonen med någon av kollegerna runt om i Svenskfinl­and. Vi har ett ständigt arbete med att utveckla vår verksamhet för att alltid kunna vara ett stöd för lärare och pedagoger som vill arbeta mera utomhus. På kontoret väntar dator och jobb med bokningar, marknadsfö­ring och finansieri­ngsansökni­ngar på mig.

Mitt jobb är mångsidigt, meningsful­lt och också roligt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland