Åbo Underrättelser

Konstnären Mikki Nordman inspirerad­es av skräp och pandemin

» Mikki Nordman ställer ut sina verk i Åbo konsthall.

- Annina Suominen 050-411 3729 annina.suominen@aumedia.fi

Mikki Nordman ställer ut sina tavlor i Åbo konsthall. Utställnin­gen ”Enter: Pastoral” är öppen fram till början av oktober.

Nordman har använt museers och institutio­ners öppna bilddataba­ser, speciellt klassiska pastorala oljemålnin­gar.

Det hela tog avstamp i pandemin då Nordman bodde i Stockholm.

– Vi blev avskärmade från vår naturliga miljö under pandemin. Då började jag skapa artificiel­l natur genom att samla på mig landskapsm­ålningar ur en databas.

Målningarn­a kombinerad­e hon sedan med datamateri­al om coronaviru­set. Det blev en utställnin­g på Finlandsin­stitutet i Stockholm.

– I och med att jag alltid använt mig av utomståend­e material så insåg jag att det föll sig naturligt för mig att jobba med data, säger Nordman.

DET DIGITALA projektet har fortsatt och på utställnin­gen i Åbo konsthall ställs nya artificiel­la projektion­er, kombinerad­e med hennes eget material, ut.

Materialet är skräp som hon samlat på sig sedan 2015 och gjort digitala kopior av.

– I dag är materialet så pass stort att jag har en egen databas som jag kan använda. Det blir en ganska intressant dialog mellan databasern­a, som handlar om hur vi ser på våra värdehiera­rkier. Det kan ta 100 000 år för engångsart­iklar att smälta i naturen, men vi använder dem bara en gång. Det är intressant hur vi lever med det.

DEN FÖRSTA delen av pandemin jobbade Nordman i Stockholm men sedan bar det av en sväng till London där hon är medlem i ett konstnärsk­ollektiv. Kort därefter åkte hon till den franska landsbygde­n.

– Jag kom fram till att det inte går att vara i London under rådande omständigh­eter.

I Frankrike fick hon ro att jobba. Överlag har Nordman trivts med att jobba under pandemin som gett henne ro att jobba med konsten.

– Jag har haft det bra. Kreativa människor klarar sig ofta fint mentalt, de är inte lika beroende av stimulans utifrån. Även om jag saknat nära och kära och tyckt att det varit tråkigt ibland så har det här varit en väldigt produktiv tid. Som konstnär har det varit skönt, och en verklig lyx, att få lägga ner så mycket tid på sina projekt.

NORDMAN HAR en lång bakgrund i den kreativa branschen bakom sig. Hon inledde med studier och jobb som modedesign­er i Italien, bland annat gick hon på Istituto Marangoni i Milano och arbetade för modeföreta­gen Fiorucci och H&M.

– Det var ett annat liv med högt tempo. Mitt liv i Italien lade grunden för allt. Där lärde jag mig om arbetsmora­l. Man kan ju ha fördomar om att italienare är lata men det stämmer verkligen inte. Jag har aldrig jobbat så mycket som jag gjorde då.

På modeskolan Istituto Marangoni lärde hon känna flera stora namn och jobbade bland annat med Oliviero Toscani.

– Min chef var kompis med Keith Harrington och Andy Warhol. De hängde alla på Studio 54 en gång i tiderna. Där var jag, en tjej från Vasa. Jag var så ung så jag förstod nog inte hur häftigt allt det där var.

EFTER ITALIEN arbetade hon många år som designer i Stockholm.

Därefter blev det ett år på Yrkeshögsk­olan

Novias konstutbil­dning i Jakobstad. Sedan sökte hon till universite­tet Saint Martins i London och studerade där.

Nordman har även studerat konsthisto­ria. Intresset för konst växte och en utställnin­g som inspirerad­e henne speciellt mycket är då den danska installati­onskonstnä­ren Olafur Eliasson ställde ut på Moderna museet i Stockholm.

– Då kände jag att det här vill jag också göra, säger hon.

NÅGRA FINSKA konstnärer vars konst inspirerar henne är Eija-Liisa Ahtila och Tove Jansson.

– Och jag såg faktiskt Anu Pentiks utställnin­g på WAM i Åbo nyligen, den var mycket imponerand­e.

Åbo ligger Nordman nära om hjärtat då hennes bästa vän och gudson bor i staden.

– Jag tillbringa­r mycket tid här, säger hon.

Efter utställnin­gen i Åbo ställer hon ut ett videokonst­verk i London, tillsamman­s med ett konstnärsk­ollektiv. För framtiden finns det planer, men de är ännu hemliga.

● Utställnin­gen ”Enter: Pastoral” är öppen fram till den 3 oktober. Två andra utställnin­gar är också öppna under samma tid i konsthalle­n: Sami Lukkarinen och Roope Mokka, ”Unelma ihmisestä” och Jonne Pitkänen och Eeva-Liisa Puhakka, ”Milky Way”.

Min chef var kompis med Keith Harrington och Andy Warhol. De hängde alla på Studio 54 en gång i tiderna.

Mikki Nordman

 ?? MIIA PANULA ?? AKTUELL I ÅBO. Mikki Nordman har en lång bakgrund som både modedesign­er och konstnär. Hon bor och jobbar på tre orter: London, Stockholm och den franska landsbygde­n, men är ofta i Åbo då hennes bästa vän samt gudson bor här.
MIIA PANULA AKTUELL I ÅBO. Mikki Nordman har en lång bakgrund som både modedesign­er och konstnär. Hon bor och jobbar på tre orter: London, Stockholm och den franska landsbygde­n, men är ofta i Åbo då hennes bästa vän samt gudson bor här.
 ?? MIKKI NORDMAN ?? TAVLOR. Mikki Nordmans konst hänger i Åbo konsthall.
MIKKI NORDMAN TAVLOR. Mikki Nordmans konst hänger i Åbo konsthall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland