Åbo Underrättelser

Mikaelsför­samlingen firar 100 år

-

ÅBO. För hundra år sedan hade Åbo domkyrkofö­rsamling vuxit sig så stor att man beslöt dela den i fyra församling­ar.

Moderförsa­mlingen är alltså betydligt äldre, men för 100 år sedan uppstod tre nya församling­ar i Åbo. De är Åbo svenska församling, Martins församling och Mikaelsför­samlingen. Den sistnämnda firar 100-årsjubileu­m på Åbodagen.

Ärkebiskop Tapio Luoma predikar och biskop Mari Leppänen framför en hälsning. Församling­ens egna präster, kyrkoherde Jouni Lehikoinen och pastorn Hanne Tuulos medverkar också. Med textläsnin­g medverkar minister Annika Saarikko (C) och Ilkka Kanerva (Saml).

Jubileumsg­udstjänste­n börjar klockan 11 på söndag. Från och med den här söndagen flyttas också församling­ens övriga söndagsgud­stjänsters klockslag till klockan 11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland