Åbo Underrättelser

Ruoto öppnar i Krossi

» Två möjliga orsaker, enligt överläkare på ÅUCS akut.

- Annina Suominen 050-411 3729 annina.suominen@aumedia.fi

En femåring blev påkörd av en elsparkcyk­el i centrum av Åbo den här veckan. Flickan fick frakturer i benet.

I början av september stoppade polisen på bara ett par timmar 15 unga som körde elsparkcyk­el vårdslöst och i somras vårdades flera vid ÅUCS efter olyckor med elsparkcyk­lar.

Något positivt är ändå att akutvården i Åbo belastas mindre av elsparkcyk­elolyckor nu – åtminstone om man jämför de senaste 2–3 veckorna med sommaren.

ELSPARKCYK­ELOLYCKOR bokförs inte specifikt vid ÅUCS, men tf överläkare Juha Peltonen ger ÅU en uppskattni­ng om läget.

Kyligare väder är sannolikt en större

Begränsnin­garna har i viss mån lett till att olyckorna minskat, men mera sannolikt är det att olyckorna minskat då sommarens heta väder försvunnit. Juha Peltonen, ÅUCS

orsak till att färre vårdas, inte att hastighete­rna är begränsade under veckosluts­nätter.

– Begränsnin­garna har i viss mån lett till att olyckorna minskat, men mera sannolikt är det att olyckorna minskat då sommarens heta väder försvunnit. Min personliga åsikt är att man inte borde hyra ut elsparkcyk­lar nattetid i Åbo, skriver han i ett mejl.

DE SOM VÅRDAS för elsparkcyk­elolyckor nattetid är oftast unga alkoholpåv­erkade i 20-årsåldern. Ofta minns de inte exakt hur olyckan gått till, säger Peltonen.

Enligt hans uppfattnin­g är det sällan som elsparkcyk­lar kör på andra människor. Oftast beror olyckan på att man kört in i en gatsten eller liknande.

I Helsingfor­s begränsas elsparkcyk­larna numera också under vardagsnät­ter.

Några planer på att ändra hastighets­begränsnin­garna har Åbo stad inte ännu – men staden för en dialog med företagen som hyr ut elsparkcyk­lar och en ny diskussion ordnas i slutet av september.

 ?? PIXABAY ??
PIXABAY
 ?? ANNINA SUOMINEN ?? I CENTRUM. Elsparkcyk­lar finns det gott om. I Åbo hyr tre företag ut fordonen.
ANNINA SUOMINEN I CENTRUM. Elsparkcyk­lar finns det gott om. I Åbo hyr tre företag ut fordonen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland