Åbo Underrättelser

Dessa kan få tredje sprutan

-

Personer som hör till följande grupper har kraftigt nedsatt immunförsv­ar och kan få den tredje dosen:

• de som fått en organtrans­plation, en stamcellst­ransplanta­tion

• de som har en svår eller medelsvår medfödd immunbrist

• de som får cancerbeha­ndling med immunnedsä­ttande läkemedel

• de som lider av autoimmuna sjukdomar som behandlas med vissa läkemedel

• de som har svår njurinsuff­iciens eller går på dialysbeha­ndlingar

• de som har långt framskride­n eller obehandlad HIV

• de som lider av en annan immunsjukd­om som bedömts av läkare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland