Åbo Underrättelser

Så uppfostrar du barn till att inte mobba

-

• 1. Visa en jämlik respekt för alla. Du älskar ditt barn, men låt inte ditt barn köra över andra barn eller utesluta andra. Tala i stället hemma om hur vi kan inkludera alla på ett positivt sätt i lekar, på raster, på sociala medier osv.

• 2. Om något barn i skolan verkar vara utsatt/mobbat/inte ha det så bra hemma: Fundera tillsamman­s på vad man kan göra. Bara att lägga märke till ett ensamt barn med en vänlig kommentar kan vara guld värt.

• 3. Lär dina barn att lösa konflikter på ett sunt sätt

• 4. Lär dina barn att se sina egna och andras styrkor och goda sidor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland