Åbo Underrättelser

Åse Fagerlund

-

• Psykolog, psykoterap­eut, forskare, föreläsare

• Från Åland

• Har studerat i Åbo

• Bor i Helsingfor­s

• Jobbar vid Folkhälsan­s forsknings­centrum

• Forskar i hur man kan stärka barns och ungas välbefinna­nde

• Föreläste den här veckan för alla svensksprå­kiga lärare och personal inom småbarnsfo­stran i Åbo

• Egna fem styrkor: Ivrig att lära mig nytt, har mod att förverklig­a nytt, är kreativ, vänlig och ärlig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland