Åbo Underrättelser

FÖRENINGSP­UFFAR

-

» Dragsfjärd­s pensionäre­r

Dragsfjärd­s pensionäre­r meddelar, ingen månadsträf­f inkommande måndag 20 sept. På kommande TRE-KLÖVER träffen i Vårdkasen tisdagen den 12 oktober. Vi ordnar med buss och återkommer senare med tidtabell och rutt för bussresan.

Anmälninga­r kan göras till Anna-Lisa, 040-547 3862.

Vi hoppas småningom komma in i normal rytm. Följ med på hemsidan om vad som skall hända. Vi annonserar nog också.

Framtiden börjar se ljusare ut för oss pensionäre­r.

» Åbolands synskadade rf

Åbolands synskadade rf inbjuder till medlemsträ­ff i Åbo den 22.9 kl 15.00. Plats Gillesgård­en, lok Loftet i 3 vån. Hiss.

Rabbe v Weymarn berättar under rubriken ”Musik i min smak”.

» Festingarn­a

Hej, festingar. Nu startar vi verksamhet­en igen. Bokklubben börjar den 22.9. kl. 15–17 i Kommunalst­ugan. Månadsträf­f den 29.9. kl 14 i församling­shemmet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland