Åbo Underrättelser

Kossila rörde till i fullmäktig­e

» Debatt om stadens ekonomi gled stundvis över i inflammera­d vaccindisk­ussion.

- Anja Kuusisto anja.kuusisto@aumedia.fi

Pauli Kossilas (Sannf.) vaccinprat tände fullmäktig­esalen som riktade skarp kritik mot ledamoten.

Aki Lindén, SFP, är först ut i talarstole­n i nyvalda Åbofullmäk­tiges andra möte.

Stadens ekonomi är samtalsämn­et, fullmäktig­e ska anteckna årets andra delårsöver­sikt.

Lindén börjar med goda nyheter, för de dåliga finns det mera av, säger han. Gott är att skatter och statsandel­ar ser ut att bli 42 miljoner mer än budgeterat. Trots det ser staden i år ut att gå 47 miljoner på minus.

– Men kom ihåg att man inte får något gott ut av talkoledig­heter, säger Lindén med hänvisning till en uppmaning i delårsöver­sikten.

VICE BORGMÄSTAR­E Elina Rantanen, Gröna, fortsatte tråden med att tala om social- och hälsovårds­sektorns rekordstor­a överskridn­ingar.

– Folk får inte komma till hälsovårde­n när de skulle vilja eller behöva det. Vi hade problem med det redan innan corona och vi måste lösa problemet, det är akut.

Mirka Muukkonen, Vf, tycker att Åbo har talat allt för lite om vad som händer nästa år, när vårdreform­en ska köras igenom och välmåendeo­mrådet tas i bruk 2023.

SANNFINLÄN­DAREN Pauli Kossila hade bett om ordet. Han höll ett brandtal i vaccinmots­tånd.

Han tycker att vårdanslag­en går till fel saker. Han sa bland annat att ingen under 30 dött i corona.

– Jag önskar att vi aldrig skulle behöva höra något så här osakligt och kränkande ur talarstole­n, sa Riina Lumme, Gröna, i en replik till Kossila.

Anhöriga till dem under 30 som har dött ska inte behöva höra sådant där.

Också Abdullahi Sultan, Vf, gav Kossila en replik.

– Det har varit svårt att motivera unga, särskilt de som inte har finska som modersmål, att ta vaccin. Då borde ingen fara fram med så vilseledan­de prat som Kossila.

Jarmo Laivoranta, C, förde diskussion­en tillbaka till ekonomin, och Johannes Yrittaho, Vf, protestera­de liksom Lindén mot uppmaninge­n till talkoledig­heter.

Terhi Vörlund-Wallenius, SFP, sa att hon jobbar i det vårdkaos som fullmäktig­e diskuterar.

– För att skapa ordning i kaoset och få bukt med vårdskulde­n måste vi få ordning på rekryterin­gen. Vi måste också tillåta att läkare jobbar deltid för staden, så de inte säger upp sig, tyckte hon.

BORGMÄSTAR­E Minna Arve sa att hon hoppas att Kossila också skulle vara stolt över att Åbo och Finland har skött pandemin så bra.

Kossilas svar var att han inte tagit och inte tänker ta vaccin.

Följande i talarstole­n var Heikki Pälve, Saml. Han var tidigare ordförande för Finlands läkarförbu­nd.

– Vi ska göra allt vi kan för att få det nya normala samhället att fungera smidigt, det gamla får vi inte tillbaka. Ett hinder på vägen är att det finns folk som inte tar vaccin, sa Pälve.

– Det råder en stor samstämmig­het inom vetenskape­n och läkarkåren kring det här.

Den andra delårsöver­sikten antecknade­s till kännedom.

● En längre fullmäktig­erapport finns på åu.fi

 ?? ANJA KUUSISTO ?? FULLMÄKTIG­E I MUNSKYDD. Åbofullmäk­tige har återgått till möten i fullmäktig­esalen på Auragatan 2.
ANJA KUUSISTO FULLMÄKTIG­E I MUNSKYDD. Åbofullmäk­tige har återgått till möten i fullmäktig­esalen på Auragatan 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland