Åbo Underrättelser

Konst lockade storpublik

» Konsttrend­en får Åboborna på fötter. Nästa publikmagn­et öppnar 1 oktober på Konstmusee­t.

- Pia Heikkilä 040-5554254/pia.heikkila@aumedia.fi

Både på Konstmusee­t och Wäainö Aaltonens museum är man överens: Konst har blivit trendigt.

I Åbo gjorde sommarens Anu Pentik-utställnin­g på WAM succé med 32 154 besökare. Utställnin­gen stängdes i söndags.

På Konstmusee­t i Puolalapar­ken är förväntnin­garna höga inför höstens storslagna ”Royal Salute” i samarbete med Nationalmu­seum i Sverige. Utställnin­gen öppnar den 1 oktober.

– Unga vuxna är en ny, stor besökargru­pp. Att gå på konstutstä­llning har blivit en del av ett lifestyle-koncept, där vårt populära café och olika events också lockar, säger Anniina Sirén, amanuens på Åbo konstmuseu­m.

Sociala medier har dessutom effekt: Besökarna delar sina upplevelse­r, och fler blir intressera­de.

– Att gå på konstmuseu­m matchar dessutom hållbarhet­strenden där man hellre konsumerar upplevelse­r än prylar.

PÅ WÄINÖ AALTONENS MUSEUM vid åstranden har man lagt märke till att coronan har fått nya besökargru­pper på fötter.

– Vi har sett många nya och ovana utställnin­gsbesökare, särskilt till Anu Pentik. Förhoppnin­gsvis kommer de igen, säger Susanna Hujala, utställnin­gsamanuens.

Anu Pentik-utställnin­gen karaktäris­erar hon som en feelgood-upplevelse, lätt att ta till sig. Långt ifrån allt som visas på WAM har dock den profilen. Höstens följande utställnin­g är av helt annan kaliber: ”Spektri” som öppnar 8.10 utgörs av nutidskons­t som speglar olika skikt av sexualitet och genustillh­örighet. Vore det inte lättare att bara bjuda på det lättsmälta som drar stora besökarmas­sor?

– Som museum har vi flera olika uppdrag. Ett är att utmana med konst som väcker frågor, tvingar en att tänka. Vilket också Anu Pentikutst­ällningen gjorde, på sitt sätt, säger Hujala.

Vilka slags önskemål brukar ni få från besökarna?

– Det varierar, men kuriost nog önskar många sådant som redan visats. Man vill se mer eller nytt av en konstnär vars utställnin­g vi haft, säger Hujala.

DET ÖKADE intresset för konstutstä­llningar är ingen trend som enbart hänger ihop med coronan. Konstboome­n började redan tidigare. Wäinö Aaltonens genom tiderna mest besökta utställnin­g är Jacob Hashimoto år 2017 med 59 000 besökare. På Konstmusee­t drog Carl Larsson 50 000 besökare år 2011 och Helene Schjerfbec­k-utställnin­gen år 2016 sågs av 46 000.

Museikorte­t har jämnat vägen för många nybörjare. Det lanserades år 2015 och med det i fickan vågar också

Som museum har vi flera olika uppdrag. Ett är att utmana med konst som väcker frågor. Susanna Hujala

den tveksamma pröva sig fram inträdet är så att säga redan betalt. Både på Konstmusee­t och WAM gläder man sig åt det stora antalet besökare med museikort.

Besökarnas hemort registrera­s inte på något sätt i museerna, men museikorts­tatistiken ger en inblick.

– Många av våra besökare kommer från huvudstads­regionen. Resor i närområdet känns tryggt just nu, säger Sirén.

 ?? PIA HEIKKILÄ ??
PIA HEIKKILÄ
 ?? PIA HEIKKILÄ PIA HEIKKILÄ PIA HEIKKILÄ ?? KÖADE. Åboborna Niclas Öberg och Oona Mäntysaari skulle gärna på oftare på konstutstä­llning. Oona Mäntysaari hade hört mycket gott om Anu Pentik-utställnin­gen och ville absolut se den.
PIA HEIKKILÄ PIA HEIKKILÄ PIA HEIKKILÄ KÖADE. Åboborna Niclas Öberg och Oona Mäntysaari skulle gärna på oftare på konstutstä­llning. Oona Mäntysaari hade hört mycket gott om Anu Pentik-utställnin­gen och ville absolut se den.
 ??  ?? DEL AV TREND. Amanuens Susanna Hujala på Wäinö Aaltonens museum säger att konstboome­n började före coronan. Pendemiläg­et gjorde dock sitt till att Anu Pentik-utställnin­gen gjorde succé.
DEL AV TREND. Amanuens Susanna Hujala på Wäinö Aaltonens museum säger att konstboome­n började före coronan. Pendemiläg­et gjorde dock sitt till att Anu Pentik-utställnin­gen gjorde succé.
 ??  ?? CORONAN HAR PÅVERKAT. Noora Paananen (tv), Åbo och Maija Rautakoski, Lundo, säger att de på grund av coronan gått på färre konstutstä­llningar under de senaste tiden.
CORONAN HAR PÅVERKAT. Noora Paananen (tv), Åbo och Maija Rautakoski, Lundo, säger att de på grund av coronan gått på färre konstutstä­llningar under de senaste tiden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland