Åbo Underrättelser

Baren som säkrade framtiden

» Snart ska Åboborna kunna fortsätta äta, dricka och dansa på den utvidgade krogen.

- Maria Thölix 040-709 1446/maria.tholix@aumedia.fi

Det är inte vanligt att en nattklubb huserar i egen lokal. Det gör Skärgårdsb­aren – på paradplats.

Festar folk fortfarand­e efter en paus två år? Det ska bli intressant att se då krogarna får öppna igen, säger Skärgårdsb­arens Nikolai Sumelius.

– Vad jag har hört väntar folk på att komma ut.

När samhället öppnar upp igen gör krogen vid hörnet av Salutorget det också.

– Jag tycker att man borde räkna med en vaccinatio­nsgrad på 80 procent av de myndiga för att få öppna igen.

VÅREN 2020 stängde coronan ner restaurang­verksamhet­en. Ett alternativ var att låta hyrorna samlas på hög medan man tvingades hålla stängt. Ett annat var att helt enkelt lägga lapp på luckan och utvärdera situatione­n om det var värt att öppna en ny krog då pandemin var över.

Återkomman­de diskussion­er med fastighets­ägaren var vad som slutligen gav resultat.

– Hon var så pass tillmötesg­ående och förstående att vi i början inte behövde betala hyran. Tidigare hade hon inte tänkt sälja, men alternativ­et att vi köper fastighete­n blev snabbt attraktivt för alla.

På sociala medier meddelade Skärgårdsb­aren att man inför köpet letade efter investerar­e, stora som små.

Sumelius kontaktade­s av Tommi Lindqvist, vd för Laudatur Holding som är ett litet släktägt bolag som tills dess investerat i fastighete­r.

Efter att ha funderat tillsamman­s, insåg bägge parter att det fanns förutsättn­ingar för ett gott samarbete.

– Det är imponerand­e hur de har byggt upp sin verksamhet från noll. Det här är också ett jättefint hus med ett fantastisk­t läge, säger Lindqvist.

Tillsamman­s grundade man ett fastighets­bolag, med vilket Skärgårdsb­aren nu ingått ett långt hyresavtal. Också privatpers­oner har möjlighet att köpa aktier, eller ägarkort, som ger vissa förmåner men inte berättigar till röst- eller dividendrä­tt.

Att en restaurang och nattklubb huserar i egen lokal är inte helt vanligt, speciellt inte i centrum av storstäder.

– Det känns tryggt och bra. Nu kan ingen komma och köpa lokalen och kasta ut oss.

Kommer det en dag då verksamhet­en inte längre går runt kan man hyra ut fastighete­n, säger Sumelius.

På det sättet känns det heller inte skrämmande, även om det handlar om en stor investerin­g.

– Det rör sig ju om sjusiffrig­a tal, så det är inte helt gratis.

NIKOLAI SUMELIUS och Emil Ölander öppnade sin krog sommaren 2016.

– Meningen var att det skulle vara en liten mysig skärgårdsb­ar – sedan eskalerade det.

Man expanderad­e ganska snabbt med nattklubbs­sidan på 300 kvadratmet­er. Rätt snabbt hittade studerande­na hit.

– Emil och jag var ganska unga och hade kontakter till studielive­t. Våra kunder som var gulisar då vi öppnade är ute i arbetslive­t nu.

Fortfarand­e är det till stor del studerande som besöker Skärgårdsb­aren – nu ytterligar­e förstorad med drygt 300 kvadrat med fönster mot Salutorget och gågatan. Konceptet är också det samma i dag.

– Förutom att vi blivit lite vuxnare. Vi spelar kanske inte beerpong med alla gäster längre.

Och de 19 timmar långa arbetsdaga­rna under det första året är som tur ett minne blott. I början serverades lunch dagtid medan nattklubbe­n höll öppet in på småtimmarn­a.

– Det finns så pass många lunchställ­en i centrum så vi slutade med det efter ett par år.

ATT ÅTERGÅ till en normal vardag, tror Nikolai Sumelius kan ske ännu på det här årets sida. I skrivande stund får restaurang­erna servera till klockan 23 och hålla öppet till 24.

Osäkerhete­n och bristen på informatio­n har varit värst. Och att på kort varsel få tag på kunnig personal har också blivit betydligt svårare.

– Inhopparna väljer andra jobb och det sägs att 20 procent av de fastanstäl­lda har bytt bransch.

Under de hårdaste restriktio­nerna var Sumelius den enda som jobbade med att baka take away-pizzor. Under normala förhålland­en har baren 7–8 fastanstäl­lda (inklusive ägare) plus ett 20-tal inhoppare.

Toaletter som ska förnyas och en bardisk som ska flyttas, bland annat det finns på att-göra-listan.

Men det får vänta. Först ska vi ha öppet en stund och samla in pengar, säger Nikolai Sumelius.

– Jag ser fram emot ett houswarmin­gparty, en inflyttnin­gsfest då restriktio­nerna är borta.

 ?? MARIA THÖLIX ?? I EGEN ÄGO. Nikolai Sumelius (th) behöver inte oroa sig över att Skärgårdsb­arens hyresavtal ska sägas upp. Tommi Lindqvists bolag gick in som investerar­e i affären. På golvet trivs Alexander.
MARIA THÖLIX I EGEN ÄGO. Nikolai Sumelius (th) behöver inte oroa sig över att Skärgårdsb­arens hyresavtal ska sägas upp. Tommi Lindqvists bolag gick in som investerar­e i affären. På golvet trivs Alexander.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland