Åbo Underrättelser

Fölis rutter går åter som före coronan

-

ÅBO. Antalet passagerar­e i Åbos kollektivt­rafik – Föli – är fortfarand­e cirka 30 procent lägre än före coronan.

Däremot har trafiken återgått till normala rutter igen. Under coronan skar Föli ner på sin service. Efter jullovet, den 10 januari, återgår också linje 7 A mellan Reso och Åbo till normal trafik. Då är alla coronaförä­ndringar återställd­a.

På måndag övergår Föli till vintertidt­abell. Papperstid­tabellen kan man hämta i R-kiosker eller Prisma-butiker, eller på Fölis servicekon­tor.

– Under coronan märker vi dock att allt flera hittar och använder vår digitala service, som ruttplaner­are och digital laddning av busskort, säger Sirpa Korte, kollektivt­rafikens serviceche­f.

Fölis populära rutt till Kurjenrahk­a nationalpa­rk fortsätter att trafikeras på helger fram till den 31 oktober.

En tredjedel av Fölis bussar går numera på el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland