Åbo Underrättelser

SFP-trio Koskinen, Tötterman och Edmark omvaldes

-

EGENTLIGA FINLAND. Regina Koskinen, Pargas, fortsätter att leda SFP:s kretsorgan­isation i Egentliga Finland.

Också viceordför­andena Anna-Karin Tötterman, Åbo och Ghita Edmark, Kimitoön omvaldes vid kretsens årsmöte i helgen.

Till kretsstyre­lsen valdes följande personer: Lars Nyberg (ersättare Sonja Rosenqvist) Åbo, Anne Eriksson (Stefan Sundström) Pargas, Roger Hakalax (Jan Drugge) Kimitoön, Henrik Solin (Kenneth Jönsson) represente­rar Åbos kranskommu­ner, Kjell Wennström represente­rar Svenska seniorer i Åboland, Gunveig Jörkell represente­rar Svenska Kvinnoförb­undet, Mi Adolfsson (Linda Johans) represente­rar Svensk ungdom.

Vid kretsmötet diskuterad­es det kommande välfärdsom­rådetsvale­t. Också aktuella frågor som problemati­ken kring tolkningen av taxilagen debatterad­es, samt social- och hälsovårds­reformen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland