Åbo Underrättelser

Affärskedj­an Motonet utvidgar till Sverige

» Har vuxit från liten affär på Universite­tsgatan i Åbo till nästan fyrtio varuhus runt om i Finland. Nu öppnar Motonet också i Sverige.

- Monica Forssell

Affärskedj­an Motonet öppnar varuhus i Sverige. Företaget har sedan tidigare ett varuhus i Estland men hittills inga affärer i Sverige.

Motonet är grundat av Åbobon Lauri Juntunen (1950–2019) och den allra första affären öppnades på Universite­tsgatan i Åbo år 1990. Företaget köptes upp av finländska Broman Group år 2007.

I DAG HAR FÖRETAGET nästan fyrtio varuhus runt om i Finland. I Egentliga Finland finns det varuhus i Åbo, S:t Karins, Loimaa och Salo. Antalet

anställda är över 1300. Motonet säljer reservdela­r till bilar och motorcykla­r, verktyg och produkter för hem och fritid.

Bolagets omsättning steg från 250 miljoner år 2019 till drygt 389 miljoner i fjol. Vinsten förbättrad­es med 28 procent till cirka 45 miljoner euro.

I EN STORT UPPSLAGEN artikel i Helsingin Sanomats bilaga Visio i söndags berättar Motonets vd Toni Stigzelius om vilka trumfkort Motonet har på hand då erövrandet av den svenska marknaden inleds. Bland annat gäller det att noga överväga var varuhusen placeras. Att det finns egnahemshu­s och sjöar eller hav i närheten är fördelar då varuhusets målgrupp är ”gör det själv”-kunder.

Detaljer kring det första varuhuset och till exempel var i Sverige det öppnas, offentligg­öras nästa vecka.

 ?? MONICA FORSSELL ?? VD TONI STIGZELIUS. Motonet gör ett gott resultat och tar steget över till andra sidan viken.
MONICA FORSSELL VD TONI STIGZELIUS. Motonet gör ett gott resultat och tar steget över till andra sidan viken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland