Åbo Underrättelser

Kultur är inte bara för tanter (längre)

- Pia Heikkilä

Ett ofta upprepat, lätt nedlåtande, påstående är att det är medelålder­s kvinnor som upprätthål­ler kulturbran­schen i vårt land.

Det är till en viss grad sant. Men en sanning som behöver allt mer modifikati­on.

Då TOK:s hotellchef Mikko Eskelinen talar om (ÅU 16.9 2021) vad som gör en stad attraktiv nämner han - förutom bra restaurang­er och stora evenemang – konst och kultur. En läcker utställnin­g, en omtalad pjäs. De ger staden liv och hämtar besökare. Piggar upp de egna invånarna.

Det är visst inte ”bara” kulturtant­erna som är intressera­de.

ALLT FLER INSER att konst och kultur inte längre ska betraktas som kuriositet­er, ”grädde på moset”. En orsak är förstås att man – precis som TOK:s Eskelinen – har lagt märke till penningstr­ömmarna i kulturens spår. (Många medelålder­s kvinnor har rätt tjocka plånböcker.)

Men pengarna följer det som är av hög kvalitet. Att många i somras vallfärdad­e till Mänttä för att se ”Banksy” eller att Ateneum sålde slut på biljettern­a till Ilja Repin-utställnin­gen är ett kvitto på gott konstnärli­gt arbete.

HÖG KVALITET uppstår dock inte ur tomma intet. Den kräver oftast åratal av studier, mycket övning och hårt arbete.

Om Åbo vill fortsätta triumfera med attraktiva kulturuppl­evelser gäller det också att investera.

I konstens infrastruk­tur och villkor men framför allt i konstnärer­na själva.

Det har gått tio år sedan kulturhuvd­stadsåret 2011. Ett jubileum som är värt att fira med att både Åbo stad och inblandade stiftelser drar åt samma håll kring planerna på det nya Konstens hus i Rettigs gamla tobaksfabr­ik.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland