Åbo Underrättelser

En ständig hunger och törst efter nya krogutmani­ngar

-

Det är sällan som Nikolai Sumelius telefon står ljudlös.

Det händer att två-åriga Alexander lånar den en stund för att kika på ett favoritpro­gram, men i övrigt har pappa Nikolai alltid dejour.

– Jag är lugn då jag har telefonen med mig, om jag inte är tillgängli­g blir det mycket stressigar­e.

För en krögare har pandemin varit utmaning. Men mitt i all ovisshet har Sumelius hållit sig sysselsatt med att vara med om att starta upp inte mindre än fyra nya krogar.

– Det är möjligt tack vare många delägare.

Efter redan existerand­e Skärgårdsb­aren, Surf Shack och Food Fellows öppnades Tasting Room i Åbo år 2020. I år har restaurang­erna Hunger & Törst i Pargas, Pargas gästhamn och Stallet (i gamla Gnägget) i Ekenäs öppnat.

Tre av restaurang­erna är hans ansvarområ­de, i de övriga är han med som passiv delägare.

Då man kan restaurang­branschen och kommer i kontakt med andra likasinnad­e uppstår idéer om att öppna nya krogar och testa nya koncept. Det låter enkelt.

Men alla projekt har haft sina utmaningar, säger Sumelius.

– På någon ort har det varit problem med staden, på någon annan med byggnaden eller med gamla rykten.

Pandemin har ändå inte avskräckt.

– Det är lika bra att öppna nu och sedan bara se framåt.

Och nya planer finns det ständigt. Till exempel på Tammerfors, Helsingfor­s och Tallinn.

Men det handlar tillsvidar­e enbart om planer.

– Jag tycker om det här jobbet och jag tycker om marknadsfö­ring, säger Sumelius.

Däremot försöker han hålla sig borta från jobbet bakom bardisken. För någonstans måste han dra gränsen.

– Jag märker att det inte finns tid för det längre. Jag måste avstå ansvaret och inte ta så mycket jobb själv. Och familjen tackar.

Även om Alexander trivs på pappas jobb och vant rör sig mellan borden och kylskåpen och förser sig med en trip ibland.

Nikolai Sumelius väntar med vissa förväntnin­gar på att sonen ska växa upp.

– Vi behöver en elektriker, byggare, kock och bokförare...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland