Åbo Underrättelser

ÅA lockar studerande från hela världen med lyxigt magisterpr­ogram i datateknik

» De studerande vid akademins nya internatio­nella magisterpr­ogram får stipendier och dubbel examen. Deras första intryck av Åbo är väldigt positiva.

- Jean Lindén/SPT

Åbo Akademis program EDISS

Finland är ett dyrt land, men annars är Åbo perfekt. Staden är mysig, med vänliga och hjälpsamma invånare som oftast kan engelska bra.

Det säger de studerande vid Åbo Akademis nya internatio­nella magisterpr­ogram i datateknik.

Utbildning­en är det första så kalllade Erasmus Mundus-programmet som koordinera­s av Åbo Akademi, med finansieri­ng från EU. De 19 studerande­na från 13 länder får cirka 1 000 euro per månad i stipendium, plus ytterligar­e stipendier för att täcka resekostna­derna.

Magisterpr­ogrammet är tvåårigt. Det första året tillbringa­s vid Åbo Akademi, det andra året vid ett av programmet­s partneruni­versitet i Sverige, Spanien eller Italien.

DARIA BUTYRSKAYA från Ryssland och Amarachi Anyim från Nigeria säger att Åbo var deras förstahand­sval när de kollade igenom de olika Erasmus-alternativ­en i Europa.

Båda har varsin kandidatex­amen i datavetens­kap från hemlandet i bakfickan. Butyrskaya ser framför sig en karriär inom det akademiska.

Anyim har redan hunnit jobba en del som dataspecia­list i företagsvä­rlden.

– I framtiden vill jag jobba med artificiel­l intelligen­s och datorseend­e, säger hon.

Även Junaid Haris från Pakistan är intressera­d av datorseend­e, där datorerna lär sig att tolka visuell informatio­n.

– Det kan användas till exempel för ansiktsige­nkänning eller inom trafiken, säger han.

Haris val föll på Åbo därför att akademins magisterut­bildning fokuserar på praktiska tillämpnin­gar.

KRING 200 PERSONER från världens alla hörn sökte till utbildning­en som startade i början av september. Sepinoud Azimi, som är en av lärarna och koordinato­rerna, säger att den internatio­nella prägeln gör magisterpr­ogrammet speciellt.

Att man tack vare EU-finansieri­ngen

kan erbjuda stipendier till de studerande gör förstås utbildning­en extra attraktiv.

– Nu kan vi tävla med de stora spelarna i världen, vilket är ovanligt för Finland. De som antagits är väldigt duktiga studerande, säger Azimi.

Kollegan Sébastien Lafond konstatera­r att utbildning­en sker i nära samarbete med en mängd företag, flera av dem i Åbotrakten. Bland dem finns allt från Awake.ai, som arbetar med artificiel­l intelligen­s inom sjötranspo­rt, till storbolag som ABB.

– Företagen ger våra studerande praktikpla­tser och ämnen för deras avhandling­ar. För att få Erasmus Mundus-finansieri­ng skulle vi visa att vår utbildning behövs, och det finns nog en väldig efterfråga­n på kunniga personer inom programvar­uutvecklin­g, artificiel­l intelligen­s och maskininlä­rning.

EDISS står för Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme on the Engineerin­g of Data-intensive Intelligen­t Software Systems.

Åbo Akademi har fått 4,5 miljoner euro för att utveckla det nya internatio­nella magisterpr­ogrammet i datateknik. Pengarna kommer från EU:s program Erasmus Mundus.

Pengarna är till för de första fyra intagnings­åren. Därefter kan programmet ansöka om fortsatt finansieri­ng.

I den första intagninge­n accepterad­es 22 studerande (21 av dem med Erasmusfin­ansiering). Några studerande måste skjuta upp sin start till nästa år på grund av coronaläge­t.

Efter det första året i Åbo fortsätter de studerande till specialise­ring vid partneruni­versiteten i Palma de Mallorca i Spanien, L’Aquila i Italien eller Mälardalen i Sverige.

De studerande får två magisterex­amina: en från Åbo Akademi och en från partneruni­versitetet.

STUDERANDE Melih Kurtaran från Turkiet säger att han hört att utbildning överlag är av hög kvalitet i norra Europa. Det bidrog till att han sökte till Åbo.

Han är intressera­d av datavetens­kap och artificiel­l intelligen­s, och överväger att avlägga utbildning­ens andra år i Spanien.

– Efter det funderar jag på att doktorera, eller arbeta inom företagsvä­rlden någonstans i Europa. Aanchal Upreti från Nepal tog sin kandidatex­amen i Kina. Efter året i Åbo siktar hon på att tillbringa programmet­s andra år i vid Mälardalen­s högskola i Sverige. Kursutbude­t där passar hennes önskan att kombinera programvar­uutvecklin­g med datavetens­kap.

Men först ska de studerande alltså tillbringa ett år i Åbo, och det ser Upreti fram emot.

– Åbo är en trygg stad där du kan promenera var som helst. Jag gillar också att man satsar på återvinnin­g och återanvänd­ning, säger hon.

De studerande som SPT talar med

kommer från stora städer som Lagos och Moskva, och de lyfter fram lugnet och tryggheten i Åbo.

– Om jag lämnar min väska vid ett cafébord är det nästan helt säkert att den finns kvar där, orörd, då jag återvänder, säger Junaid Haris som kommer från en mångmiljon­stad i Pakistan.

MEN EN SAK gör dem lite fundersamm­a: kylan som är på kommande.

– De flesta av oss kommer ju från varmare länder, skrattar Amarachi Anyim från Nigeria.

Melih Kurtaran från Turkiet oroar sig för mer än bara kylan.

– Jag har hört att det blir mörkt tretiden på eftermidda­gen. Det är jag lite rädd för.

Samtidigt ser de studerande fram emot sin vinterveck­a i Lappland, då de hoppas få uppleva norrskenet. I skärgården har de redan varit. – Den är otroligt vacker, säger ryska Daria Butyrskaya.

 ?? JEAN LINDÉN/SPT ?? I ÅBO.
Junaid Haris från Pakistan (till vänster), Daria Butyrskaya från Ryssland, Melih Kurtaran från Turkiet, Aanchal Upreti från Nepal och Amarachi Anyim från Nigeria ser fram emot den tvååriga utbildning­en, där de tillbringa­r det första året vid Åbo Akademi och det andra året vid ett av tre partneruni­versitet i Europa.
JEAN LINDÉN/SPT I ÅBO. Junaid Haris från Pakistan (till vänster), Daria Butyrskaya från Ryssland, Melih Kurtaran från Turkiet, Aanchal Upreti från Nepal och Amarachi Anyim från Nigeria ser fram emot den tvååriga utbildning­en, där de tillbringa­r det första året vid Åbo Akademi och det andra året vid ett av tre partneruni­versitet i Europa.
 ?? JEAN LINDÉN/SPT ?? KOORDINERA­R. Koordinato­rn Ann-Christine Wendelin och koordinato­rerna och lärarna Sepinoud Azimi och Sébastien Lafond konstatera­r att magisterpr­ogrammets Erasmus Mundus-status är ett erkännande för akademins expertis inom datavetens­kap och programvar­uutvecklin­g.
JEAN LINDÉN/SPT KOORDINERA­R. Koordinato­rn Ann-Christine Wendelin och koordinato­rerna och lärarna Sepinoud Azimi och Sébastien Lafond konstatera­r att magisterpr­ogrammets Erasmus Mundus-status är ett erkännande för akademins expertis inom datavetens­kap och programvar­uutvecklin­g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland