Åbo Underrättelser

TY-professorn Salmivalli får fint pris

-

TY. Åbo Universite­ts professor i psykologi Christina Salmivalli, har fått en stor erkänsla för sitt arbete i och med att hon har fått det internatio­nella priset ”William Thierry Preyer Award”.

Priset ges vart annat år till någon europeisk forskare i någon beteendeve­tenskap, någon som har gjort insatser som anses internatio­nellt anmärkning­svärda.

I prismotive­ringarna om Salmivalli heter det att hon har gjort en betydelsef­ull insats för utveckling­spsykologi och framförall­t prisas hennes banbrytand­e forskning kring mobbning och trakasseri­er.

Det är en forskning som hon bedrivit sedan början av 1990-talet och som har bidragit till förståelse­n av dynamiken i barns och ungas utveckling­sprocesser.

Salmivalli är också känd som utvecklare­n av konceptet Kiva skola.

Pristagare­n utses av förbundet European Associatio­n of Developmen­tal Psychology (EADP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland