Åbo Underrättelser

Langh Tech lanserar eget system för att behandla ballastvat­ten

» Pikisbolag­et Langh Techs senaste produkt är ett kompakt system för att rena ballastvat­ten i fartyg.

-

Företaget Langh Tech Pikis meddelar att bolaget lanserar ett eget system för att behandla ballastvat­ten i fartyg.

Ballastvat­ten pumpas in i fartyg för att ge dem stabilitet. Ett problem med ballastvat­tnet är att invasiva organismer kan sprida sig med vattnet från en plats till en annan. Därför måste vattnet behandlas.

Langh Techs system bygger på filtrering och bakteriedö­dande ultraviole­tt strålning.

Det speciella, menar bolaget, är att deras system är väldigt kompakt och lätt att underhålla.

UV-lamporna finns i en kassett som en besättning­sman ensam kan lyfta upp ur behållaren där vattnet behandlas. Sedan kan lamporna enkelt tvättas.

Systemet ska kunna installera­s i efterhand på fartyg och i synnerhet i trånga utrymmen.

Langh Tech uppger att systemet har klarat alla nödvändiga test på land, och att testerna på Östersjön snart är klara.

Reningssys­temet tillverkas vid Langh Tech utanför Åbo. Bolaget ingår i Langhkonce­rnen, tillsamman­s med bland annat rederiet Langh Ship.

 ?? MIKAEL PIIPPO/SPT ?? INNOVATION. Laura Langh-Lagerlöf vid Langh Tech säger att tanken på att installera reningssys­tem för ballastvat­ten i rederiet Langh Ships proppfulla maskinrum verkade utmanande. Därför utvecklade man ett eget, mer kompakt system.
MIKAEL PIIPPO/SPT INNOVATION. Laura Langh-Lagerlöf vid Langh Tech säger att tanken på att installera reningssys­tem för ballastvat­ten i rederiet Langh Ships proppfulla maskinrum verkade utmanande. Därför utvecklade man ett eget, mer kompakt system.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland