Åbo Underrättelser

Amorellas besättning får pris för hanteringe­n av grundstötn­ingen

» Befälhavar­en Rune Fellman får beröm.

-

Besättning­en på Viking Lines M/S Amorella får priset ”Sea Sunday” för sin insats vid grundstötn­ingen utanför Åland för ett år sedan. Det var den 20 september i fjol som Viking Lines passagerar­fartyg fick bottenkänn­ing sydost om Långnäs på Åland. Bottenkänn­ingen orsakade en läcka i fören.

En värre olycka kunde undvikas eftersom fartygets besättning lyckades navigera fartyget till stranden på Järsö. Vid tidpunkten fanns det 281 personer ombord.

– Jag är särskilt tacksam för att vi kunde undvika en andra bottenkänn­ing vid den andra kanten av farleden. Vi styrde fartyget kontroller­at mot stranden och undvek på så sätt ytterligar­e skador. I sådana här situatione­r testas besättning­ens förmåga att arbeta tillsamman­s som ett team. På den här punkten lyckades vi utmärkt, säger fartygets befälhavar­e Rune Fellman i ett pressmedde­lande.

– Vi på Viking Line har under årens lopp satsat mycket på våra fartygs säkerhetss­ystem och på regelbundn­a säkerhetsö­vningar. Enda sättet att förbereda sig på överraskan­de situatione­r är att öva.

Priset ”Sea Sunday” har delats ut sedan 1997 av de finländska myndighete­rna samt organisati­oner inom yrkes- och fritidssjö­fart.

Det är ett erkännande för en förtjänstf­ull insats för sjösäkerhe­ten. Motivering­en löd: ”Evakuering av passagerar­e och besättning från ett passagerar­fartyg kräver stor yrkeskunni­ghet och regelbunde­n övning i samarbete med olika aktörer. M/S Amorellas besättning under ledning av Rune Fellman skötte evakuering­en säkert och profession­ellt. Enligt passagerar­nas respons vidtogs räddningså­tgärderna lugnt och på ett sätt som fick passagerar­na att känna att de var i trygga händer och att deras evakuering skulle löpa smidigt.”

Olycksutre­dningscent­ralens utredning av Viking Lines fartyg Amorellas grundstötn­ing visade dock brister i underhåll och kommunikat­ion (ÅU 8.9).

 ?? JONAS EDSVIK/NYA ÅLAND/SPT ?? BOGSERAS. Amorella bogserades från Åland efter grundstötn­ingen i fjol.
JONAS EDSVIK/NYA ÅLAND/SPT BOGSERAS. Amorella bogserades från Åland efter grundstötn­ingen i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland