Åbo Underrättelser

Sommarförs­ök blev året runt-matställe i Björkboda

» Efter ett test på sex månader ska Kaffepause­n hålla öppet även under vintern.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Vid det nya matstället Kaffepause­n vid bensinmack­en i Björkboda har man efter ett halvt års prövotid bestämt sig att fortsätta driva verksamhet­en.

– Det här är en helt ny bransch för mig, så några förväntnin­gar hade jag egentligen inte, säger busstrafik­företagare­n Jani Launokorpi, som i mars öppnade matstället.

Mer turister hade man dock väntat sig under sommaren i och med inrikesres­eboomen, men mer än 80 procent av kunderna uppskattas vara ortsbor.

Launokorpi är ändå nöjd med hur sommaren gick – verksamhet­en har i alla fall inte gått back.

– Kanske folk är vana att stället numera är stängt, som det varit i tre år, funderar Launokorpi.

Han uppskattar förstås ortsbornas intresse och väntar sig fler nu då uteserveri­ngarna stänger och stugsäsong­en är över. Att stänga ner efter att ha fått rutin på arbetet, för att sedan starta upp igen i vår ser Launokorpi som onödigt mycket extra jobb.

– Avgörande var att Ragni är med på att fortsätta! Man hittar inte någon bättre än henne.

RAGNI GUSTAFSSON är den enda anställda i Kaffepause­n och sköter matlagning och servering. Jani Launokorpi, hans mamma och hans fru Maria hjälper till då de har möjlighet plus att man anlitar inhoppare. Nu ser det dessutom ut som att man kan anställa en person på läroavtal.

För Gustafsson var det ändå ett stort beslut att efter sommarens alternerin­gsledighet säga upp sig från sin tidigare arbetsplat­s.

– Jag har jobbat inom kommunen i 27 år, senast inom äldrevårde­n i Hannahemme­ts kök, säger hon.

Gustafsson är nöjd med sin nya arbetsplat­s, då hon gått från en mer sluten arbetsgeme­nskap till en social arbetsvard­ag.

HUR MÅNGA portioner som går åt i Kaffepause­n varierar enligt dagens meny. Serveras det soppa kommer inte fler än cirka 20, men är det gräddpotat­is och schnitzel kan man ha omkring 60 matgäster. Medeltalet

är 30-40 matgäster per dag. Stamkunder är lastbilsch­aufförer, folk från byn samt från närliggand­e arbetsplat­ser som Kimitoöns båtcenter och Marinens depå i Skinnarvik. Ett gäng från båtcentret råkar vara på plats och försäkrar att maten är god, portionern­a stora och betjäninge­n bra.

– Mer skulle det förstås få vara. Men det kommer ju också andra kunder för att dricka kaffe och äta något till. Nu är det upp till kunderna om vi kan fortsätta, säger Launokorpi.

Utöver lunch och kaffe har man också en del beställnin­gar till helgen, som hämtmat och hembakt. Eftersom bageriet i Kimito stängt, ser man här en viss marknad. Snart kommer man att gå över till buffé för lunchserve­ringen, då coronarest­riktionern­a inte längre är lika stränga.

Eftersom kommersen lugnar ner sig vid 15 på eftermidda­gen stänger man numera Kaffepause­n vid 16, i stället för vid 18 som tidigare. Att ha öppet på helgerna visade sig inte heller vara lönsamt.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? PERSONAL. Ragni Gustafsson, Janne Launokorpi (som denna dag gjorde Dagsverke i Kaffepause­n) och Jani Launokorpi.
EMILIA ÖRNMARK PERSONAL. Ragni Gustafsson, Janne Launokorpi (som denna dag gjorde Dagsverke i Kaffepause­n) och Jani Launokorpi.
 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? I KÖKET. Ragni Gustafsson är den som tillreder maten.
EMILIA ÖRNMARK I KÖKET. Ragni Gustafsson är den som tillreder maten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland