Åbo Underrättelser

Otto Ilmonen

-

• Aktuell som: Kårkulla samkommuns nya direktör.

• Senaste jobb:

Planerings- och utveckling­schef för ÅA, 2012–2021. Social- och hälsovårds­direktör för Pargas stad 2009-2012.

• Utbildning:

Pol.mag från Åbo Akademi, 1998.

• Bor:

I Pargas.

• Familj:

Fru, tre underbara tonåringar och två olydiga hundar.

• Fritiden:

Hundpromen­ader, ljudböcker, handbollsf­arsa. Gillar bakning och trädgårdss­kötsel men har svårt hinna med dem.

• Svenskan kom i mitt liv:

Gnistan tändes i gymnasiet i Halikko där vi hade en så bra svenskalär­are. Sedan valde jag Dragsvik och efter det studier vid ÅA. Frun är från Sverige och vi bodde några år i Sverige, då kom jag igång på riktigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland