Åbo Underrättelser

Åboborna gillar sin stad – men väntar på torget

» ÅU g jorde en minigallup Åbodagen till ära.

- Anja Kuusisto

6-åringen Leo är precis på väg till ett av veckoslute­ts många evenemang med sin mamma.

Han vet genast vad han tycker allra bäst om i Åbo, nämligen Idrottspar­ken där han spelar frisbeegol­f, fotboll, korgboll med mera.

Hans mamma vill inte vara med på bild, men hon betonar kulturutbu­det i staden som ger henne glädje.

På gågatan står Lam Bich Than och Tran Hong Tham och säljer svampar och bär. Than tycker att det bästa med Åbo är att det är en så lugn stad.

– Jag jämför då med Helsingfor­s och Tammerfors, säger Tham.

PÅ SALUTORGET strövar Eeva och Pasi omkring med barnvagn, och i vagnen finns en färsk Åbobo, tre månader gammal.

Också de tycker Åbo är en lugn stad, kanske lite väl lugn ibland.

– Vi flyttade hit från Helsingfor­s för två år sedan, och det händer att vi diskuterat om vi borde flytta tillbaka. Här är nog också bra, inte så mycket program och evenemang som i Helsingfor­s, men miljön vid åstranden är trevlig och stadens historia ger mervärde, säger Pasi.

– Det här torget prövar ens tålamod, under våra två år har det varit en byggarbets­plats hela tiden. Men vi utnyttjar den del som finns.

– Överlag uppskattar vi det som är äkta medan alla klatschiga påhitt, såsom funikulare­n känns mer onödiga, säger Eeva.

GAMMALDAGS torghandel går bra hem också för Päivi Kosonen, som bor i en förort och har undvikit centrum långa tider under pandemin.

– Jag har varit Åbobo i 60 år redan, så nog måste det vara en bra stad då jag inte flyttat, säger Kosonen som är född i Karelen och ler.

– Jag tycker om att komma hit till torget och bara väntar på att det skulle bli färdigt någon gång, säger Kosonen som hade sitt Åbodagspro­gram klart:

Det skulle bli en utfärd till Kurala bybacke och se på den där forntida dräkten som har tagits fram.

 ?? ANJA KUUSISTO ?? SALUTORGET. Nuläget är att torghandel­n pågår i den övre delen av torget, resten är en byggarbets­plats.
ANJA KUUSISTO SALUTORGET. Nuläget är att torghandel­n pågår i den övre delen av torget, resten är en byggarbets­plats.
 ?? ANJA KUUSISTO ?? NÖJDA. Tran Hong Thamn (t.v) och Lam Bich Thanh är nöjda Åbobor och tycker staden känns hemtrevlig.
ANJA KUUSISTO NÖJDA. Tran Hong Thamn (t.v) och Lam Bich Thanh är nöjda Åbobor och tycker staden känns hemtrevlig.
 ?? ANJA KUUSISTO ?? PASI, EEVA OCH DERAS BABY. De uppskattar Åbos historia och lugnet, men ger inte mycket för rackerier som funikulare­n.
ANJA KUUSISTO PASI, EEVA OCH DERAS BABY. De uppskattar Åbos historia och lugnet, men ger inte mycket för rackerier som funikulare­n.
 ?? ANJA KUUSISTO ?? PÄIVI KOSONEN. Åbo är en fin stad, men torgmiljön skulle gärna få bli klar snart, tycker hon.
ANJA KUUSISTO PÄIVI KOSONEN. Åbo är en fin stad, men torgmiljön skulle gärna få bli klar snart, tycker hon.
 ?? ANJA KUUSISTO ?? LEO, 6 ÅR. Idrottspar­ken är bäst!
ANJA KUUSISTO LEO, 6 ÅR. Idrottspar­ken är bäst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland