Åbo Underrättelser

FÖRENINGSP­UFFAR »

Arbetets Vänner

-

Lördagen den 25 september tar vi oss igen till Kurjenrahk­a/Kuhankuono. Samling klockan 11.00 på parkeringe­n framför Akademins huvudbyggn­ad. Vi samåker med bilar (ansiktsmas­k i bilen). Vi går en tur runt Savojärvi (cirka 6 km), grillar sedan till exempel korv och åker efter det hem. Ta med egen mat, korv eller annat grillbart, termos med kaffe/te, sittunderl­ag, varma kläder och bekväma fukttåliga skor. Anmälning: Åbo AV-telefonen 044 7611346.

Egentliga Finlands Minnseföre­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland