Åbo Underrättelser

Många ville upptäcka sin hemstad

» Åbodagen lockade till museer, fartyg, evenemang och alla möjliga andra jippon.

-

Ett av söndagens absolut mest populära mål var också i år apoteksmus­eet och gården Qwensel, där Mari Tiihonen höll koll på kön. Tiihonen gissade att museet hade åtminstone tusen besökare på söndagen, ungefär som i fjol.

Många passade på att besöka Klosterbac­ken trähuskvar­ter. Där var det öppna portar till området och de charmiga gårdarna – men inte öppna dörrar, eftersom det inte hade varit möjligt att ha koll på besökarmän­gderna i alla små hus. Guiderna kunde ändå berätta en hel del om det som man kunde skymta genom fönsterrut­orna.

NERE VID AURA Å och Forum

Marinum var den nyrenovera­de 1800-talsbarken Sigyn välbesökt. Tretton modiga personer tog också till vara den sällsynta chansen att klättra upp i en mast på fregatten Suomen Joutsen!

Antalet människor som njöt av Åbodagen bara ökade då solen bröt fram genom molntäcket på eftermidda­gen. Det märktes exempelvis vid pop-up-cykelverks­taden vid Rettigbrin­ken. Där var det bland annat Tanja Vienonen som passade på att få lite hjälp av Anton Suominen.

PÅ GAMLA STORTORGET var det program hela dagen. Ett populärt inslag var Åbosamfund­ets dialekttäv­ling, ledd av dialektvir­tuosen Esa Laukkanen. De som ville tävla kunde delta med sin mobil, där man skulle knappa in det rätta av fyra alternativ: är en klumpfotad person ”klooppari”, ”klomppari”, ”klomppakon­tti” eller ”klamppari”?

– Nå det här var en lite lättare fråga, så att också Tammerfors­bor får något rätt, skämtade Laukkanen då alla fyra svarsalter­nativ visade sig var rätta.

Resultaten syntes omedelbart på den stora skärmen. Vinnaren var Anna Heikkilä, som också tidigare klarat sig i motsvarand­e tävling.

Åbodagen avslutades traditions­enligt med fyrverkeri från Samppalinn­abacken.

 ?? STEFAN HOLMSTRÖM STEFAN HOLMSTRÖM ?? ÅBODAGSKÖ. Många ville se apoteksmus­eet och gården Qwensel. Mari Tiihonen, som svarar för museet, beräknade att tusen personer besökte huset på söndagen.
STEFAN HOLMSTRÖM STEFAN HOLMSTRÖM ÅBODAGSKÖ. Många ville se apoteksmus­eet och gården Qwensel. Mari Tiihonen, som svarar för museet, beräknade att tusen personer besökte huset på söndagen.
 ?? STEFAN HOLMSTRÖM STEFAN HOLMSTRÖM STEFAN HOLMSTRÖM ?? STIG OMBORD. Inträdet var fritt till den nyrenovera­de 1800-talsbarken Sigyn.
STEFAN HOLMSTRÖM STEFAN HOLMSTRÖM STEFAN HOLMSTRÖM STIG OMBORD. Inträdet var fritt till den nyrenovera­de 1800-talsbarken Sigyn.
 ??  ?? UNDERHÅLL. Tanja Vienonen passade på att få lite cykelservi­ce av Anton Suominen på pop-up-verkstaden vid Rettigbrin­ken.
UNDERHÅLL. Tanja Vienonen passade på att få lite cykelservi­ce av Anton Suominen på pop-up-verkstaden vid Rettigbrin­ken.
 ??  ?? ORDQUIZ. Åbosamfund­ets dialekttäv­ling vanns av Anna Heikkilä. Dialektvir­tuos Esa Laukkanen överräckte bokpriset.
ORDQUIZ. Åbosamfund­ets dialekttäv­ling vanns av Anna Heikkilä. Dialektvir­tuos Esa Laukkanen överräckte bokpriset.
 ??  ?? KLOSTERBAC­KEN. De historiska trähuskvar­teren öppnade portarna redan klockan nio.
KLOSTERBAC­KEN. De historiska trähuskvar­teren öppnade portarna redan klockan nio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland