Åbo Underrättelser

Kul att träffas i alla åldrar

» Påtaglig värme och glädje är resultatet av regelbundn­a träffar mellan Åboseniore­r och dagisbarn.

- Pia Heikkilä 040-5554254 pia.heikkila@aumedia.fi

Det känns som att krypa in i en varm grotta av spontan glädje och ohöljd värme.

Att vara med då sex Åboseniore­r och fem dagisbarn sjunger, leker och samtalar väcker glömda känslor i en jäktad värld: Stämningen påminner om tillvarons kärna. Att vara tillsamman­s.

I Gillesgård­ens källare umgås 5-åringar från daghemmet Villa Solaris med nyfunna vänner – med grått i tinningarn­a – en gång i veckan.

Det har de gjort hela hösten, inom ramen för ett projekt som leds av Marina Pettersson och Andrea ”Gea” Schmidt.

– DET HÄR ÄR SÅ härligt! Att få vara tillsamman­s med de här barnen som är alldeles fantastisk­a och så glada, säger Tom Nybom, en av herrarna i sällskapet.

Lennart Forssten håller med.

– Det här är riktigt skojigt. De egna barnbarnen är redan fullvuxna, säger han.

Gustav Wickström, med lång erfarenhet som skolfarfar, gläder sig åt att följa med i lite yngre barns värld under träffarna.

– Det är intressant att se hur barn förändras. Och roligt.

UNDER FLERA ÅRS tid har man i svenska Åbo jobbat med samvaro mellan barn och seniorer. Dagisbarn har hälsat på i servicehem och äldreboend­en, och träffarna har blivit regelbundn­a.

I höst ville Marina Pettersson och Gea Schmidt erbjuda samma glädje som de upplevt på boendena också till seniorer som bor självständ­igt. Idén föddes om en träff i veckan i Gillesgård­en.

– Detta är helt magiskt. Det har överträffa­t alla förväntnin­gar, säger Marina Pettersson.

Detta är helt magiskt. Det har överträffa­t alla förväntnin­gar. Marina Pettersson, projektled­are

FÖRMIDDAGS­TRÄFFEN börjar med gemensam sång. En av 5-åringarna är lite ledsen till en början, men får gråta i fred i en trygg famn. Så småningom mjukas hon upp av den lugna stämningen – som med jämna mellanrum avbryts av glad skratt.

Barnen och seniorerna sjunger tillsamman­s om goda plättar, öppnar advetnsluc­ka och lyssnar då Gea Schmidt berättar om hur julen firades på en bondgård för 100 år sedan.

Hustomtarn­a var inte så nådiga alla gånger, i berättelse­rna från förr.

– Vad betyder ilsken? frågar 5-åriga Charlotta Salo och får snabbt ett svar av seniorerna i soffan.

PAULA RAJALIN, pedagog och förestånda­re på daghemmet Villa Solaris, har för sin del bara positivt att säga om seniorträf­farna.

– Till en början längtade barnen mest efter att få åka i taxin hit, men nu då de lärt känna seniorerna under hösten märks det att de väntar på mötet med dem, säger Rajalin.

Alla har inte en mormor eller farfar som de träffar regelbunde­t – avstånden till släkten kan vara långt. Sju Villa Solaris-barn, dagisets 5-åringar, har deltagit i träffarna.

Lauri Winter och Charlotta Salo är inte särskilt mångordiga då de får frågan om vad som är roligast med träffarna. I själva verket är dock frågan onödig och överflödig – barnens uppenbara belåtenhet i stunden är svar nog.

OCKSÅ FÖR DE seniorer som inte har egna barnbarn eller har barnbarnen på långt avstånd är förmiddaga­rna i Gillesgård­en glädjestun­der.

Marie von Veh och Marita Holmström är fulla av beröm över konceptet.

– Jag älskar att vara med barn! Man får sådan energi av det, säger Holmström.

Marie von Veh som under sitt yrkesliv jobbat med barn håller med.

– Det är roligt att få vara lite barnslig igen, särskilt så här före jul, säger hon.

BARN-SENIOR-TRÄFFARNA fortsätter i Gillesgård­en efter nyår. Det finns plats ännu för någon eller några intressera­de seniorer, men maxantalet är 10.

— Vi försöker hålla gruppen lämpligt liten, säger Marina Pettersson.

Träffarna ordnas i samarbete med Åbo svenska föreningsr­åd och med hjälp av bidrag från Svenska kulturfond­en samt Stiftelsen Eschnerska Frilasaret­tet.

Om någon senior vill höra sig för om deltagande kan man kontakta Marina Pettersson på telefon 0503086749.

 ?? PIA HEIKKILÄ ??
PIA HEIKKILÄ
 ?? PIA HEIKKILÄ ?? VARM STÄMNING. Då seniorer och dagisbarne­n möts är glädjen påtaglig. Fr.v. Simo Sevón, Marie von Veh, Tom Nybom, Gustav Wickström, Lennart Forssten, projektled­arna Gea Schmidt och Marina Pettersson. På golvet sitter fr.v. Adrian Nybom, Charlotta Salo och Lauri Winter.
PIA HEIKKILÄ VARM STÄMNING. Då seniorer och dagisbarne­n möts är glädjen påtaglig. Fr.v. Simo Sevón, Marie von Veh, Tom Nybom, Gustav Wickström, Lennart Forssten, projektled­arna Gea Schmidt och Marina Pettersson. På golvet sitter fr.v. Adrian Nybom, Charlotta Salo och Lauri Winter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland