Åbo Underrättelser

Stena styr mot Finland

» Det svenska rederiet ska använda rutten för både passagerar­e och frakt.

-

Svenska Stena Lines nya rutt mellan Hangö och Nynäshamn används för passagerar­e och frakt.

Svenska rederiet Stena Line öppnar en ny rutt mellan Hangö och Nynäshamn, som ligger drygt 60 kilometer söder om Stockholm.

Fartygen M/F Urd och Stena Gothica kommer att börja gå på rutten den första maj 2022. Det blir varsin avgång varje dag.

De har båda en kapacitet på 1 600 lastmeter och kan ta ombord 186 passagerar­e. Färden från Hangö till Nynäshamn tar 13 timmar.

SYFTET MED Stena Lines satsning är bland annat att stärka bolagets ställning på Östersjön.

– Vår nya rutt stärker definitivt vår ställning på Östersjön. Vi utvecklas liksom våra kunder och den nya rutten ska också svara på efterfråga­n av flera rutter för frakttrafi­ken, säger Stena Lines chef Niclas Mårtensson i ett pressmedde­lande.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik är nöjd.

– Det är ett nöje att välkomna Stena Line till Hangö. Som den ledande hamnen för effektiva transportv­ägar i södra Finland fortsätter vi utveckla hållbara rutter på Östersjön. Hangö är ett centrum för handel och industriex­port, säger Ahlvik.

M/F URD och Stena Gothica är rederiets nyaste investerin­gar i Östersjöre­gionen. Stena Line har även nyligen tagit i bruk två ropax-fartyg av klassen E-Flexer på rutten Nynäshamn–Ventspils (Lettland). Kapacitete­n på fartygen Stena Scandica och Stena Baltica som går mellan Karlskrona och Gdynia i Polen har också utökats.

 ?? PRESSBILD ?? STENA LINE. Svenska rederiet Stena Line öppnar en ny rutt mellan Sverige och Finland. M/F Urd är en av fartygen som ska gå på den.
PRESSBILD STENA LINE. Svenska rederiet Stena Line öppnar en ny rutt mellan Sverige och Finland. M/F Urd är en av fartygen som ska gå på den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland