Åbo Underrättelser

Nu kan en bro byggas

-

Domstol gav grönt ljus för planen att ge Hirvensalo 15 000 fler invånare och en ny bro.

KULTUR. Arbetet med att omvandla Rettigs gamla tobaksfabr­ik i Åbo till ett kulturcent­rum avancerar. Stadsstyre­lsen sade på måndagen ja till att grunda företaget Konstens hus i Åbo.

Åbo stad har också vänt sig till Undervisni­ngs- och kulturmini­steriet. Målet är att satsningen på verksamhet­en i Konstens hus kunde delfinansi­eras med EU:s återhämtni­ngs- och resilienss­töd (RRF).

Staden har sökt om att få

911 000 euro av EU för Konstens hus, dess två första verksamhet­sår 2022–2023. Besked väntas redan denna månad.

Mycket är ännu öppet då det gäller satsningen. Beslutet om EU-stödets storlek påverkar de slutliga planerna för verksamhet­en. Det är också oklart hur avtalet ska se ut mellan Åbo stad och det nya Konstens husbolaget.

Staden har redan tidigare fattat beslut om att köpa Rettigs gamla tobaksfabr­ik för 12 miljoner euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland