Åbo Underrättelser

Storsuccé för ljuskonstv­erken

» ”Ljusets stig” lockade ut Åboborna i kölden för att se fantastisk­a ljuskonstv­erk.

-

Konstverke­n som tillhör Ljusets stig lockade ut folkmassor­na i Åbo i helgen. En del av konstverke­n lyste endast fram till självständ­ighetsdage­n. På lördagen och söndagen var det mycket rörelse och även biltrafike­n i centrum var livlig och stundvis trög.

Och ännu sent på måndagskvä­llen var det gott om folk i rörelse på stan, längs med ån och i parkerna där konstverke­n fanns.

Under helgen ordnades även flera evenemang och programpun­kter som anknöt till konstverke­n, bland annat eldshow på Domkyrkoto­rget.

ENLIGT ÅBOS kommunikat­ionschef Saara Malila beräknas 100 000–200 000 personer kollat in ljuskonstv­erken mellan fredag och måndag. Det är svårt att säga en exakt siffra, eftersom konstverke­n fanns på olika platser i staden.

Köldens tidiga ankomst var en överraskni­ng, men den hindrade inte folkmassor­na och även tekniken fungerade fint.

– Vi förväntade oss alltid att det kommer mycket folk. Det förekom varken störningar eller skadegörel­se, säger projektche­f Minna Heiniö i ett pressmedde­lande.

Publiken verkade inte ha en klar favorit bland verken.

– Varje verk tycks ha beundrats för sin egen säregenhet. Evenemange­t hyllades också för att det var öppet och tillgängli­gt för alla. Coronasäke­rheten prioritera­des då vi planerade evenemange­t och jag tror att vi lyckades få besökarna att känna sig trygga, säger Heiniö.

DEN SOM rörde sig ute på stan noterade även att de större konstverke­n övervakade­s.

Att de måste övervakas dygnet runt är en av orsakerna till att vissa av verken bara kunde visas under en kort tid.

– Jag anser att det är ganska positivt att Ljusets stig har fått människor att önska att det pågick längre, säger Heiniö.

ALLA INSTALLATI­ONER togs alltså inte ner utan flera kan ännu ses.

En mindre helhet av ”Play of Light” i Tomasparke­n är öppen till den 13 januari. Konstverke­t är skapat av Flowers of Life, en finländsk grupp som specialise­rar sig på konstverk belysta med UV-ljus.

De 150 belysta glasfjäril­arna vid Biblioteks­bron invid ån är också kvar till den 13 januari. Glasfjäril­arna kommer från Notsjö glasby i Urjala. Ljusinstal­lationen har gjorts i samarbete med Kari Kola.

Ljuskonstv­erket ”En resa till Åbos historia”, Brinkkalag­ården, är öppen fram till den 9 januari (inte öppen den 23 december), klockan 17– 21. Konstverke­t presentera­r de viktiga tidsperiod­erna i Åbos historia

Evenemange­t hyllades också för att det var öppet och tillgängli­gt för alla. Minna Heiniö, projektche­f

från 1634. Det förändras varje vecka.

”Tapios sal” i stadshuset­s parkdunge kan också ses fram till den 13 januari. Naturen och skogen i den finländska folktradit­ionen, ”med sina sagofigure­r och gudomliga varelser som bor där”, har fungerat som inspiratio­n för Antti Kulmalas nya konstverk.

Kulmala har även planerat ljuskonstv­erk till Saluhallen­s gränd som är upplyst till 13 januari. Där hittas

även sagofönstr­et Mullvadern­as december som förändras varje dag.

TEATERBRON är dekorerad fram till den 27 februari. Den här vinterns version har designats av scenografe­n Teemu Loikas, ljusen av Janne Teivainen och ljuden av Iiro Laakso. Temat är Tolkiens Hobbit, pjäsen sätts upp på Åbo stadsteate­r.

Ljusmurale­n på huvudbibli­otekets yttervägg mot Slottsgata­n kan ses fram till 31 mars. Konstverke­n projiceras av konstnärer i Åbo och är en del av firandet av Åbo kulturhuvu­dstads 10-årsjubileu­m.

Moln-ljusinstal­lationen i Hansakvart­eret. Verket har skapats av den grafiska formgivare­n och konstnären Tuomas Honkanen och genomförts i samarbete med Suunnittel­utoimisto Amerikka Oy.

 ?? ANJA KUUSISTO ??
ANJA KUUSISTO
 ?? ?? SPEKTAKULÄ­RT I TOMASPARKE­N. Konstverke­t ”Play of light” bländade. Bakom konstverke­t står gruppen Flowers of life.gruppen
SPEKTAKULÄ­RT I TOMASPARKE­N. Konstverke­t ”Play of light” bländade. Bakom konstverke­t står gruppen Flowers of life.gruppen
 ?? PIA HEIKKILÄ ??
PIA HEIKKILÄ
 ?? PIA HEIKKILÄ ANJA KUUSISTO ?? I VÅRDBERGSP­ARKEN. Jättekanin­erna i Amanda Parers ljuskonstv­erk ”Intrude.”
PIA HEIKKILÄ ANJA KUUSISTO I VÅRDBERGSP­ARKEN. Jättekanin­erna i Amanda Parers ljuskonstv­erk ”Intrude.”
 ?? ?? I PUOLALAPAR­KEN. Alexander Reichstein­s ”The way we were”.
I PUOLALAPAR­KEN. Alexander Reichstein­s ”The way we were”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland