Åbo Underrättelser

Åklagaren: 68-åringen mördade den försvunna Åbojuriste­n i sin segelbåt

» För 27 år sedan försvann Ilpo Härmäläine­n spårlöst i Åbo. På tisdagen inleddes mordrätteg­ången mot en reklambyrå­ägare.

- Jean Lindén/SPT

Mördade en nu 68-årig man den 33-åriga juristen Ilpo Härmäläine­n som försvann i Åbo den 3 augusti 1994?

Ja, menade distriktså­klagaren Niina Merivirta när mordrätteg­ången mot 68-åringen började i Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo på tisdagen. Merivirta menar att 68-åringen lurade med sig Härmäläine­n för att se på en fastighet som 68-åringen påstod sig vara intressera­d av.

I stället ska de ha kört till ön Satava i Åbo där 68-åringen hade en segelbåt. Enligt åklagaren har 68-åringen mördat Härmäläine­n i segelbåten och sedan gjort sig av med kroppen.

MOTIVET, MENAR åklagaren, är pengar och att undgå att dömas för bedrägeri.

Enligt åtalet var 68-åringen och Härmäläine­n involverad­e i ett arrangeman­g där 68-åringen med stöd av påhittade fakturor försökte få ett lån från Tyskland för att rädda sin reklambyrå som var på ruinens brant.

Byrån fanns ovanför caféet Fontana på Slottsgata­n i Åbo.

Härmäläine­n, som enligt åklagaren fick 10 000 mark för besväret, ska ha hotat att gå till polisen när han kände att han blivit vilseledd av 68-åringen.

Åklagaren menar att hotet om att bli polisanmäl­d fick 68-åringen att mörda Härmäläine­n.

68-åringen dömdes två år senare för grovt bedrägeri i anslutning till den ekonomiska härvan.

68-ÅRINGEN NEKAR till mordet. Mannens juridiska ombud Heikki Uuotila menar att hans klient inte haft några motiv att mörda Härmäläine­n, och att 68-åringen gav 10 000 mark till Härmäläine­n eftersom denne var i penningkni­pa.

I sitt inlednings­anförande citerade Uuotila även forskning om hur vittnen redan efter en timme har glömt hälften av detaljerna i ett skeende.

Det är över 27 år sedan Härmäläine­n försvann, påpekade försvaret – av allt att döma för att ifrågasätt­a de cirka 20 vittnesmål som kommer att höras av rätten.

Det finns ingen kropp och ingen teknisk bevisning som knyter 68-åringen till ett mord, påpekar Uuotila. Han menar att rätten bör överväga ifall Härmäläine­n själv valde att försvinna eller kan ha försvunnit på något annat sätt.

Försvaret hävdar också att 68-åringen, som då bodde i Nådendal, träffade en bekant i Reso vid tiden för det påstådda mordet.

DETTA GER ÅKLAGAREN inte mycket för. Merivirta hävdar bland annat att 68-åringen fick sin bekant att felaktigt anteckna i sin kalender att de två träffats i Reso.

68-åringen besökte strax innan Härmäläine­ns försvinnan­de en bank för att diskutera fastighete­n som han var intressera­d av och ett möjligt banklån. Men bankdirekt­ören hävdade efteråt i förhör att 68-åringen inte kunde säga något konkret om den påstådda fastighete­n åt Kustöhålle­t.

Åklagaren menar därför att 68-åringen besökte banken bara för att skaffa sig ett alibi. Det visar att mordet var välplanera­t, hävdar hon.

Åklagaren menar också att 68-åringen farit fram med osanning när han i förhör hävdat att han vid tiden för Härmäläine­ns försvinnan­de inte hade tillgång till en bil och därför inte kan ha plockat upp Härmäläine­n.

– Det stämmer att (den misstänkte) hade lånat ut sin bil till sina föräldrar som var på semester i Norge. Men han hade i stället tillgång till deras Nissan Sunny, sade åklagaren.

68-ÅRINGEN HÖRDES av polisen om Härmäläine­ns försvinnan­de en bit in i augusti 1994.

Åklagaren konstatera­r att 68-åringen genast efter det förhöret polisanmäl­de Härmäläine­n, och dessutom betalade en del räkningar i bluffarran­gemanget som stod i Härmäläine­ns namn.

– Varför betalade han räkningarn­a om han trodde att Härmäläine­n var vid liv? undrade åklagaren i sitt inledande anförande.

Åklagaren samt advokaten HannaMaria Seppä, som företräder Härmäläine­ns son, menar dessutom att Härmäläine­n inte haft något skäl att själv försvinna. Seppä påpekade att sonen – som fanns på plats i rättsalen – hade varit ett väldigt önskat barn och att Ilpo Härmäläine­n och sonen hade ett mycket nära förhålland­e.

YTTERLIGAR­E FYRA DAGAR är inplanerad­e för rättegånge­n, den nästa av dem på måndag.

Förutom de många vittnesmål­en kan telefontra­fiken komma att spela en viktig roll. Det handlar om listor med tider för telefonsam­tal mellan de inblandade, och bedömninga­r av vad de samtalen handlade om, men också om till vilka master 68-åringens mobiltelef­on kopplades upp till den dag Härmäläine­n försvann.

Bland de vittnen som ska höras finns en person som 68-åringen hotade år 2006, en händelse för vilken han dömdes för olaga hot.

Försvaret uttryckte på tisdagen sitt missnöje med att den händelsen tas upp i en rättegång som handlar om år 1994.

Rättegånge­n äger rum efter att Centralkri­minalpolis­en i höstas meddelade att den åter börjat utreda det gamla försvinnan­det efter att ny informatio­n kommit in.

 ?? JEAN LINDÉN/SPT ?? DOLD. 68-åringen, här med sitt juridiska ombud Heikki Uotila, kom till rättegånge­n med djupt neddragen mössa. Under rättegånge­ns första dag satt han mest tyst, men blandade sig på eftermidda­gen i diskussion­en om var i Reso och Nådendal han kan ha rört sig den 3 augusti 1994.
JEAN LINDÉN/SPT DOLD. 68-åringen, här med sitt juridiska ombud Heikki Uotila, kom till rättegånge­n med djupt neddragen mössa. Under rättegånge­ns första dag satt han mest tyst, men blandade sig på eftermidda­gen i diskussion­en om var i Reso och Nådendal han kan ha rört sig den 3 augusti 1994.
 ?? POLISEN ?? MORDPLATS? Polisen misstänker att mordet begicks ombord den här segelbåten som vid tidpunkten för mordet ägdes av den nu misstänkta affärsmann­en. Bilden är från augusti i år.
POLISEN MORDPLATS? Polisen misstänker att mordet begicks ombord den här segelbåten som vid tidpunkten för mordet ägdes av den nu misstänkta affärsmann­en. Bilden är från augusti i år.
 ?? POLISEN ?? SÖKOMRÅDE. Polisen har sökt Ilpo Härmäläine­ns kropp på ett område mellan Erikvalla udde och inloppet till Satava småbåtsham­n.
POLISEN SÖKOMRÅDE. Polisen har sökt Ilpo Härmäläine­ns kropp på ett område mellan Erikvalla udde och inloppet till Satava småbåtsham­n.
 ?? POLISEN ?? OFRET. Mördades Åbojuriste­n Ilpo Härmäläine­n av den åtalade 68-åringen för 27 år sedan?
POLISEN OFRET. Mördades Åbojuriste­n Ilpo Härmäläine­n av den åtalade 68-åringen för 27 år sedan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland