Åbo Underrättelser

Donera mat till barnfamilj­er i K-Supermarke­t

-

JULINSAMLI­NG.Nu är det möjligt att donera mat till mindre bemedlade familjer i över 120 K-Supermarke­tbutiker i Finland.

Även några butiker i Egentliga Finland är med då Kesko ordnar insamlinge­n Auta ruokalahja­lla tillsamman­s med Mannerheim­s barnskydds­förbund.

120 000 barn bor i mindre bemedlade familjer i Finland, enligt statistik från THL år 2019.

I Egentliga Finland är 12,2 procent av barnen mindre bemedlade, hela landets siffra är 12,4 procent.

K-Supermarke­tbutikerna brukar också bland annat skänka svinnmat till mindre bemedlade via församling­ar och organisati­oner.

I år donerar man också 100 000 euro som går via Mannerheim­s barnskydds­förbund till mindre bemedlade i form av presentkor­t till julmat.

Den som vill delta ska köpa livsmedel med lång hållbarhet i förpacknin­gar. Maten ska inte behöva förvaras i kylskåp eller frys. Sedan lämnar man maten via någon av KSupermark­etbutikern­a

som är med i kampanjen.Maten förs vidare till Mannerheim­s barnskydds­förbund som delar ut den till barnfamilj­er.

Man kan donera i flera butiker i Egentliga Finland. I Åbo är det K-Supermarke­t Manhattan City i centrum samt K-Supermarke­tbutikerna i Nummisback­en, Runosbacke­n och på Hirvensalo.

Insamlinge­n pågår 7.12–31.12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland