Åbo Underrättelser

Expert om Viking Line: Nyemission bör vara en gamechange­r för ett bolag

» En emission ska leda till en förändring som är hållbar, annars är den onödig, säger sparekonom­en Joakim Bornhold.

- Björn Nylund/Nya Åland/SPT

För många börsbolag, däribland Tallink, finns ett antal analytiker från banker och institut som följer bolaget mer noggrant. De experterna är svårare att hitta för Viking Line, som nu står inför en nyemission.

– Det finns ingen fundamenta­l analytiker på någon större investment­bank som tittar på Viking Line. Det är väldigt mycket en åländsk angelägenh­et, därför tittar vi ändå på den då vi vet att vi kommer få frågor, säger Ålandsbank­ens nordiska aktiechef Lars Söderfjell.

Ålandsbank­en har själv inga placeringa­r i sektorn – och även om Söderfjell tror att det kommer gå bra för bolaget betecknar han aktien som en hög risk.

– Efter omständigh­eterna har man hanterat situatione­n förhålland­evis väl. Om du har möjlighet att ta in eget kapital så ska du göra det i den här situatione­n.

Han tycker aktieägare nästan bara ska se framåt och inte titta på historiken.

–Det som har varit har varit. Tror man att Viking Line kan åstadkomma en vettig avkastning ska man vara med på emissionen. Annars sälja resten också.

– I och med att det är en företrädes­emission – och om jag tror att de kommer ta sig igenom det hela så hade jag definitivt deltagit i emissionen.

Hade det spelat roll för dig att du sannolikt får vänta några år på dividend?

– Det beror på vilken typ av placerare du är. För den som ursprungli­gen köpt aktien för dividenden är det beklagligt, för det kommer det inte att bli.

ÄVEN SPAREKONOM­EN Joakim Bornold vid Söderberg & Partners tycker att man ska ta hela sitt innehav i beaktande vid en emission.

– Vill man vara med? Ja det vill man sannolikt om man vill vara kvar som aktieägare. Men nyemission­er bör vara en gamechange­r för bolaget och ska leda till en förändring som är hållbar. Det kanske det är också med ett nytt fartyg, men det gäller att pengarna räcker för att ta bolaget i en ny riktning så man inte bara fyller på och får en ny emission om två år.

Halva emissionst­iden är Helsingfor­sbörsen öppen för handel med teckningsr­ätter, något helt nytt för många småsparare.

– Om du inte vill vara med, måste du sälja de här rätterna. De flesta banker hjälper till och agerar åt dig, men inte alla. Så det gäller att kolla upp vad som händer med dem om jag tackar nej, säger Bornold.

Han ser att mycket kan hända just i den handeln.

– Det finns möjlighet att göra något här. Ett bolag som Viking Line har ganska låg handel och inte så många institutio­ner som agerar. Med många småsparare kan det bli ett ganska stort säljtryck på teckningsr­ätter om inte alla vill delta, och då kan det uppstå ett slags arbitrage (utnyttjand­e av obalans) där man kan handla rätterna billigare än aktien för den som är intressera­d av att gå med.

– Det här ett typiskt sådant bolag där många säljer av rätterna mot slutet och priset pressas. Och då är det sista dagen som det brukar ske.

Hur vanligt är det att någon större extern aktör kommer in i handeln med teckningsr­ätter?

– Det är inte ovanligt. Det är en stor trend att det kommer in intressent­er eller konkurrent­er från samma bransch. Häromvecka­n kuppade nästan den europeiska glasögonti­llverkaren Luxottica in sig i Synsam och tog en stor del i en emission, säger Bornold.

 ?? ARI SUNDBERG/SPT/SPT ?? HÅLL KOLL. Kolla upp vad som händer med teckningsr­ätterna om du inte vill delta i emissionen, tipsar sparekonom­en Joakim Bornold vid Söderberg & Partners.
ARI SUNDBERG/SPT/SPT HÅLL KOLL. Kolla upp vad som händer med teckningsr­ätterna om du inte vill delta i emissionen, tipsar sparekonom­en Joakim Bornold vid Söderberg & Partners.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland